AT-One ATM Research Alliance 2013

AT-OneVan 12-14 februari komt de wereldwijde ATM-gemeenschap samen in Madrid voor het CANSO Wereld ATM Congress 2013. AT-One zal daarbij aanwezig zijn en nodigt u van harte uit om kennis te nemen van onze laatste ontwikkelingen op het gebied van simulatieresultaten voor UAS / ATC concept-validatie.

Tijdens de drie dagen durende tentoonstelling kijken we er naar uit u te ontmoeten op onze stand 470, die dicht bij het centrum van hal 9 staat. Graag kijken we samen met u hoe de binnen AT-One gecombineerde expertise en faciliteiten in Duitsland en Nederland ingezet kunnen worden voor de ondersteuning van uw ATM projecten. Ons team kan de DLR en NLR capabilities toelichten, en u tonen hoe ATM innovaties worden gevalideerd met behulp van AT-One’s geavanceerde simulatie-infrastructuur.

Op onze stand zullen we ook voor de eerste keer een live demonstratie geven van het AT-One Unmanned Aircraft Ground Control Station, dat deel uitmaakt van de modulaire UAS / ATC validatieomgeving. Integratie van onbemande vliegtuigen in een ‘non-segregated airspace’ wordt in hoge mate mogelijk gemaakt door een volwassen UAS / ATC validatieomgeving. Wij dagen u uit om het zelf te komen ervaren.

Bezoek ook de AT-One website: http://www.at-one.aero/

CANSO