NLR-ambitie 2030

In de toekomst wil NLR de eigen organisatie verder verduurzamen, daarbij is de ambitie uitgesproken om in 2030 klimaatneutraal te zijn voor directe emissies, de zogenaamde scope 1-emissies en emissies die elders vrijkomen bij de opwekking van elektriciteit die door NLR verbruikt wordt (scope 2-emissie). Een van de meer zichtbare plekken waar NLR zelf directe emissies genereert is bij de uitvoering van testvluchten met de laboratoriumvliegtuigen. Opvallend daarbij is dat veel van deze testvluchten, bijvoorbeeld in het kader van Europees onderzoek, juist gedaan worden in het kader van onderzoeksprojecten die gericht zijn om technologie en procedures te ontwikkelen om op termijn emissies te kunnen reduceren.

Onze toestellen

De NLR-vloot bestaat uit twee vliegtuigen: een volledig elektrisch propeller-aangedreven Pipistrel Velis Electro, registratie PH-NLX, en een Citation II aangedreven door conventionele straalmotoren, registratie PH-LAB. De PH-LAB is voor 50% eigendom van NLR en voor 50% van de TU Delft. De PH-NLX stoot tijdens de vlucht helemaal géén CO2 uit, de PH-LAB stoot ongeveer twee ton CO2 per vlieguur uit. De CO2-uitstoot van de PH-LAB op NLR-testvluchten bedraagt ongeveer 10% van de totale NLR CO2-uitstoot.

Doel: Vliegen op Sustainable Aviation Fuel

Met de PH-NLX doet NLR belangrijke ervaring op met elektrisch vliegen. Indien de stroom, waarmee een elektrisch vliegtuig wordt opgeladen, duurzaam wordt opgewekt is het vliegen daarmee klimaatneutraal.

Er zijn nog wel beperkingen aan elektrisch vliegen: de specifieke energie (kWh per kg) van batterijen is nog veel te laag om elektrische aandrijving een alternatief te laten zijn voor middel- en langeafstandsvluchten. Maar met de klimaatdoelen in het vooruitzicht zal de huidige generatie vliegtuigen, aangedreven met straalmotoren, gebruik kunnen maken van zogenoemde Sustainable Aviation Fuel, kortweg SAF. Deze duurzame brandstof wordt gewonnen uit biomassa (algen), afval (bijvoorbeeld frituurvet), of synthetisch gemaakt met aan de lucht onttrokken CO2. SAF kan door vliegtuigen getankt worden alsof het kerosine betreft en afhankelijk van de gekozen methode kan deze nagenoeg circulair worden geproduceerd. Er wordt geen nieuwe fossiele brandstof gewonnen. Zo moet SAF in de toekomst bijdragen aan klimaatneutraal vliegen.

Op dit moment is de beschikbaarheid van SAF erg beperkt. Op de thuisbasis van de NLR-vliegtuigen (Rotterdam The Hague Airport) is SAF op dit moment niet verkrijgbaar. Het fysiek tanken van SAF is op dit moment dan ook niet mogelijk voor de PH-LAB operatie. Een alternatief is gebruik maken van SAF-book-and-claim waarbij een hoeveelheid elders geproduceerde SAF “geclaimd” wordt zonder dat deze ook echt in de PH-LAB terecht komt. Deze constructie is vergelijkbaar met ‘groene stroom’. De optie is inmiddels mogelijk maar nu nog erg duur. De verwachting is dat de beschikbaarheid van SAF de komende jaren gaat toenemen, en dat daarmee ook de prijs zal gaan zakken. Met dat in het achterhoofd heeft NLR de ambitie om de komende zeven jaar stapsgewijs over te gaan op vliegen op SAF, het liefst door daadwerkelijk SAF te tanken, maar waar dat niet kan middels participatie in een book-and-claim-constructie. In 2030 willen we volledig klimaatneutraal opereren door te vliegen op duurzame brandstof.

Tussenoplossing: CO2-compensatie

Omdat SAF nog niet voldoende beschikbaar is hebben we besloten om als overgangsmaatregel de CO2 van onze vluchten met de PH-LAB te compenseren. Dat doen we via zogenaamde CO2-credits die aangekocht worden van de Climate Neutral Group. We hebben daarbij gekozen voor een initiatief in Nederland waarbij met behulp van klimaatsubsidie biogasinstallaties op agrarische bedrijven worden geplaats. Door vergisting van mest en andere reststromen wordt elektriciteit geproduceerd die op het landelijke stroomnetwerk wordt gevoed. Het project is VCS-gecertificeerd, de CO2-credits hiervoor zijn vrijgegeven onder de Nationale Koolstofmarkt. Op jaarbasis vliegen we ongeveer 350 vlieguren met de PH-LAB, voor 2022 hebben we samen met de TU Delft met dit project voor 700 ton aan CO2-emissie gecompenseerd.