Op een aantal onderwerpen hebben het parlement en de commissie gedurende het ontstaan van de Europese Unie (EU) steeds meer mandaat gekregen. Op het onderwerp economie heeft dit zich vertaald in een Europese markt met vrij handelsverkeer van goederen en diensten. Ook op het gebied van milieu zijn op dit vlak stappen gezet. Voor vliegtuiggeluid wordt hieronder een aantal elementen benoemd en kort toegelicht.

  • Het certificeren van het vliegtuiggeluid van vliegtuigen wordt tegenwoordig door het European Aviation Safety Agency (EASA) uitgevoerd, waarbij een vliegtuigtype certificaat meteen voor heel Europa geldig is.
  • Voor elke lidstaat bestaat sinds 2001 een rapporteringsverplichting om voor de luchthavens met meer dan 50.000 vliegtuigbewegingen (en luchthavens binnen agglomeraties) elke vijf jaar geluidkaarten op te stellen en actieplannen te formuleren en te evalueren (Richtlijn 2002/49/EC). Met deze informatie krijgt de commissie inzicht in de vliegtuiggeluidsproblematiek, waarop vervolgens mitigerende beleidsmaatregelen kunnen worden ingezet.
  • De EU stelt eisen aan de vloot op Europese civiele luchthavens (EU verordening 598/2014). Oude lawaaiige vliegtuigen – zoals Boeing 707’s – moeten geweerd worden. In deze verordening stelt de EU dat sinds juni 2016 ook de eis dat operationele maatregelen afgezet worden tegen de zogeheten ICAO balanced approach.

De bovenstaande Europese ontwikkelingen richten zich niet op de normstelling van het vliegtuiggeluid rondom luchthavens. De politieke afweging hoeveel geluid rondom een luchthaven toelaatbaar is, blijft daarmee de verantwoordelijkheid van de nationale of lokale overheid. Desondanks zorgt de commissie echter wel voor een harmonisatie van de systematiek voor het verkrijgen van inzichten. De geluidsbelasting tussen verschillende onderlinge Europese luchthavens wordt steeds beter vergelijkbaar.

In de ambitie van het NLR om de luchtvaart duurzamer te maken heeft het NLR een natuurlijke rol in de genoemde dossiers. Deze rol is o.a. namens Nederland participeren in de internationale werkgroepen om (nog) beter inzicht te kunnen verkrijgen in de milieueffecten. Mede door een effectief Europees netwerk en unieke luchtvaartkennis zijn wij in staat Nederland (en ander lidstaten) te helpen bij de invulling van de richtlijn 2002/49/EC en de EU verordening 598/2014. Een concreet voorbeeld hierbij, is het opstellen van de actieplannen om de geluidbelasting rondom Schiphol verder te verminderen.


Dick BergmansOver de auteur: Dick Bergmans is adviseur en projectleider milieu bij NLR. Hij neemt onder andere zitting in internationale werkgroepen die berekeningsmethoden voor geluidcontouren rondom luchthavens verbeteren en harmoniseren.
Vragen? U kunt contact opnemen met Dick via dick.bergmans@nlr.nl of 088 5113468.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *