In september 2013 sloten meer dan veertig organisaties in Nederland het Energieakkoord voor duurzame groei. Het aandeel hernieuwbare energie moet naar 14 procent in 2020 en naar 16 procent in 2023. Windenergie is één van de hernieuwbare energiebronnen. Het opgesteld vermogen windenergie op land is sinds november 2015 groter dan 3.000 MW en half zo groot als de doelstelling die de overheid voor 2020 heeft gesteld.

Virtual Wind Turbine Experience 1Voordat een windpark gerealiseerd kan worden, willen initiatiefnemers en gemeentes omwonenden informeren en de gelegenheid geven om vragen te kunnen stellen. De beoordeling van de effecten is voor de meeste mensen die ermee te maken krijgen ingewikkeld. Zeker als het gaat om planvorming en vergunningverlening. Contouren, zichtlijnen, afstanden en cijfers zeggen niet alles. Daarvoor heeft het NLR de virtual community noise simulator (VCNS) ontwikkeld. Omwonenden kunnen in een video-realistische virtuele omgeving de toekomstige geluidbronnen in een herkenbare eigen woonomgeving zien en horen. Men hoort en lokaliseert de geluidsbronnen die in de plannen worden toegevoegd. Achtergrondgeluid uit de eigen woonomgeving geeft in de simulatie een referentiewaarde zodat de nieuwe geluidbronnen in perspectief geplaatst kunnen worden. Het toekomstige windpark wordt in een virtuele omgeving, met behulp van een Oculus Virtual Reality Bril, op verschillende observatielocaties visueel gepresenteerd. Het aerodynamisch geluid dat afkomstig is van de windturbinebladen wordt via de koptelefoon hoorbaar gemaakt en aan het achtergrondgeluid toegevoegd.

Virtual Wind Turbine Experience 2De simulator is o.a. bij het windpark Wieringermeer, windpark Almeerse Wind én windpark N33 ingezet tijdens bewonersbijeenkomsten en informatiemarkten. Met behulp van omgevingssimulaties treden omgevingsmanagers en professionals gemakkelijker in dialoog met omgevingspartijen. Doordat met de simulator veranderingen in het omgevingsgeluid zintuiglijk kan worden waargenomen, kunnen de consequenties voor de omgeving en omwonenden live op effecten worden beoordeeld. De zintuigelijke waarneming maakt de dialoog met de omgeving open en transparant. Afstemming en communicatie over de voorgenomen veranderingen is tijdens verschillende bewonersbijeenkomsten een sleutel tot succes gebleken.


MerlijnOver de auteur: Merlijn den Boer doet onderzoek naar vliegtuiggeluid en adviseert nationale en internationale overheden, vliegvelden en verkeersleiders over het omgaan met geluidshinder en het betrekken van omwonenden. Overheden en energiebedrijven gebruiken Merlijn zijn expertise ook bij het plannen van nieuwe windmolenparken.
Vragen? Voor meer informatie, neem contact op met Roalt Aalmoes via roalt.aalmoes@nlr.nl of bel 088 511 3736.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *