“De ervaring van de mensen die in de nabijheid van luchthavens wonen is niet altijd in overeenstemming met de uitkomst van de geluidberekeningen. Ze hebben meer vertrouwen in geluidsmetingen, maar zou een meetaanpak ook meer bescherming bieden?”

Het wettelijk kader voor vliegtuiggeluid in Nederland is gebaseerd op berekeningen. Voordelen van berekeningen zijn de voorspelbaarheid en eerlijkheid. De voorspelbaarheid helpt bij het plannen van de operaties, waardoor er vooraf duidelijkheid bestaat over de geluidbelasting. De eerlijkheid vloeit voort uit de eenduidige wijze van de berekening.

Standaarden voor geluidmetingen bieden een garantie dat het gemeten geluidniveau een nauwkeurigheid heeft van 1 dB als de juiste apparatuur wordt gebruikt onder de juiste weersomstandigheden. Het resultaat van de geluidmeting kan daardoor een verschuiving hebben ± 0,5 dB. Voor luchthavens als Schiphol met meer dan 450.000 vluchten per jaar en een verschil van 0,5 dB in de jaarlijkse geluidbelasting resulteert dit in een onnauwkeurigheidsmarge van minstens 55.000 vluchten. Met geluidberekeningen ontstaat deze onnauwkeurigheidsmarge niet. Bovendien kan elke vliegbeweging onderdeel worden van de berekening, dit in tegenstelling tot metingen alwaar niet onder elke weersomstandigheid de nauwkeurigheid van de hierboven genoemde 1 dB kan worden gewaarborgd.

Het NLR vindt dat metingen belangrijk zijn. Met metingen kunnen namelijk de resultaten van de berekeningen getoetst worden aan de werkelijkheid. De gebruikte berekeningsmethodieken moeten een toe- of afname van geluidbelasting goed kunnen voorspelen en juist de elementen bevatten die het gebruik van nieuwe vliegprocedures of nieuwe motoren realistisch weergeven, zodat stiller vliegen eerlijk wordt beloond. Metingen kunnen gebruikt worden om aan te tonen dat een rekenmodel hieraan voldoet. Als kennisonderneming zet het NLR zich daarom binnen Nederland en in internationaal verband in om de geluid-berekeningsmethodieken verder te verbeteren.

Voor meer informatie over het meten van vliegtuiggeluid wordt verwezen naar de NLR publicatie NLR-TP-2014-037 met als onderwerp ‘het meten van vliegtuiggeluid’.


Dick BergmansOver de auteur: Dick is adviseur en projectleider milieu bij het NLR. Hij neemt onder andere zitting in internationale werkgroepen die berekeningsmethoden voor geluidcontouren rondom luchthavens verbeteren en harmoniseren.
Vragen? U kunt contact opnemen met Dick via dick.bergmans@nlr.nl of 088 5113468

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *