GeluidcontourenVoor de invoering van een nieuw normen- en handhavingsstelsel Schiphol wordt momenteel een milieueffectrapportage opgesteld. Mede op basis van deze rapportage kan een politieke afweging worden gemaakt of het nieuwe stelsel wordt ingevoerd of niet. Deze rapportage geeft onder andere inzicht – voor verschillende alternatieven – hoe het geluid zich in de toekomst rond de luchthaven ontwikkelt. De geluidresultaten zijn hierbij uitgedrukt in zogeheten geluidcontouren die berekend zijn met het Nederlandse rekenvoorschrift.

De commissie voor de milieueffectrapportage geeft in haar tussentijdse toetsing aan dat voor het in beeld brengen van geluidsarme start- en landingsprocedures de gebruikte rekenmethodieken verouderd zijn. En adviseert daarom dat de berekeningsmethodiek wordt vernieuwd.

‘’De commissie adviseert de voorschriften te actualiseren waarmee de geluidwinst van procedurewijzigingen wordt berekend”

Ook het NLR is zich ervan bewust, dat het huidige Nederlandse rekenvoorschrift verouderd is en dat er een nieuwere en verbeterde berekeningsmethodiek is. Samen met onze internationale partners en onder regie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft het NLR de Europese methode (ECAC.doc.29) daarom in de afgelopen jaren verder verbeterd. Binnenkort verschijnt de nieuwe editie van deze Europese methode. Samen met IenM heeft het NLR voorbereidingsstappen gezet om deze methode op termijn in Nederland zorgvuldig te kunnen invoeren.

Het gebruik van het Nederlandse rekenvoorschrift voor contourberekeningen rondom Schiphol is voorgeschreven in de Nederlandse wet. Het NLR vindt het daarom logisch dat voor de huidige milieueffectrapportage Schiphol nog met de oude Nederlandse methode gerekend is.

Mede door onze Europese participatie, kan het NLR met de laatste stand der techniek de geluidcontouren rondom Schiphol berekenen. De betrouwbaarheid van het rekenen is hierbij overigens gegarandeerd. De NLR-rekenimplementatie is pasgeleden tegen drie andere Europese modellen geverifieerd.

Voor meer informatie over de verschillen tussen de Nederlandse en de Europese methode zie onze publicatie.


Dick BergmansOver de auteur: Dick is adviseur en projectleider milieu bij het NLR. Hij neemt onder andere zitting in internationale werkgroepen die berekeningsmethoden voor geluidcontouren rondom luchthavens verbeteren en harmoniseren.
Vragen? U kunt contact opnemen met Dick via dick.bergmans@nlr.nl of 088 5113468

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *