third party risk

Geachte informateur,

Allereerst gefeliciteerd met uw nieuwe functie als informateur. Het gaat goed met Nederland. Het vorige kabinet heeft de zware taak gehad om Nederland uit de crisis te navigeren. We liggen op koers, maar ondanks dat er veel goed gaat in ons mooie landje, lijkt over een aantal kwesties verdeeldheid te zijn ontstaan. De vluchtelingenstroom, klimaatverandering, de gaswinning in Groningen. Waar we het echter wel over eens kunnen zijn, is dat we trots mogen zijn op de positie die Nederland bekleedt binnen de internationale ranglijsten op sociaal en economisch gebied. We doen het goed en dat moeten we vasthouden! Wel breekt er een kritische tijd aan, in het bijzonder zijn er voor de Nederlandse luchtvaart ontwikkelingen waar op in moet worden gespeeld om deze positie te kunnen behouden. Om u een handje te helpen in het formatieproces willen wij graag wat tips geven over de stand van zaken van de luchtvaart en waar u de komende jaren op moet letten.

Nederland en luchtvaart zijn een gouden koppel, al lang en gelukkig getrouwd vanaf het moment dat Anthony Fokker in het begin van de 20e eeuw de ‘Nederlandse Vliegtuigenfabriek startte’, en dat de KLM rond die tijd de eerste stap zette richting het worden van één van de meest succesvolle luchtvaartmaatschappijen ter wereld. Het succes dat hieruit is ontstaan heeft er voor gezorgd dat het aantal vluchten dat op Schiphol vertrekt en aankomt in 2016 al op 479.000 ligt. Dit is gelijk een punt van discussie, tot 2020 heeft Schiphol ruimte gekregen om te groeien tot 500.000 vluchten, maar met de verwachte groei van Schiphol zal voor 2020 500.000 vluchten bereikt worden. Bij deze groei moeten we rekening houden met het belang van omwonenden, die recht hebben op een gezond en prettig woon- en leefklimaat, de impact van luchtvaart op het milieu en de concurrentiepositie van Schiphol onder grote luchthavens. De afwegingen zijn groot en soms tegenstrijdig, maar nieuwe inzichten en technologieën kunnen oplossingen bieden.  NLR is hier druk mee bezig, en ziet kansen. De vliegtuigen worden in de aankomende jaren stiller, zowel de omgeving als de luchtvaart kan hiervan profiteren.

Een ander punt is de uitbreiding van Lelystad Airport en de vergroting van capaciteit op Eindhoven Airport, een verandering in het luchtruim gaat gepaard met veranderingen (zowel positief als negatief) voor de omgeving. Het is dus van belang deze ontwikkelingen goed in de gaten te houden, en hierbij niet alleen naar de decibellen te kijken.

Wat duidelijk wordt uit deze kleine greep ontwikkelingen, is dat tijdens de komende ambtstermijn nog veel te doen zal zijn rondom de luchtvaart. Ook in de aankomende kabinetsperiode kunt u weer rekenen op onze expertise, zodat u met juiste onderbouwingen goede afwegingen kunt maken. Wij hopen dat u deze spoedsessie ‘Nederlandse luchtvaartontwikkelingen’ kon waarderen en wij wensen u een voorspoedig formatieproces en regeerperiode. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u uiteraard altijd bij NLR terecht.

Over de auteur: Jonathan is R&D Engineer op de afdeling milieu en beleidsondersteuning van NLR. Hij heeft een adviserende rol en werkt aan onderzoeksprojecten over o.a. vliegtuiggeluid en duurzaamheid binnen de luchtvaart. Vragen? U kunt contact opnemen met Jonathan via jonathan.derei@nlr.nl of 088 5113558