In de eerdere blog over Vliegtuiggeluid en Europa is de ‘ICAO balanced approach’ genoemd. In deze blog een korte toelichting van wat deze evenwichtige aanpak inhoud.

ICAO’s aanpak is vastgelegd in ‘ICAO Doc 9829, Guidance on the Balanced Approach to Aircraft Noise Management’ en is een leidraad om de mate van blootstelling van vliegtuiggeluid rondom luchthavens te verminderen. De leidraad wordt onderverdeeld in vier onderwerpen, die in samenhang bestudeerd dienen te worden.

“Met de evenwichtige aanpak van ICAO wordt tunnelvisie voorkomen en wordt zorggedragen dat de effectiefste maatregel of maatregelen geselecteerd worden.”

De vier onderwerpen zijn:

  1. Vermindering van het geluid aan de bron
  2. Ruimtelijke ordening en ontwikkeling
  3. Geluidarme procedures
  4. Operationele beperkingen

Voorbeelden van maatregelen gekoppeld aan bovenstaande onderwerpen zijn: 1. Vlootvernieuwing (stilleren vliegtuigen); 2. Beperking bebouwing onder vliegroutes; 3. Toepassen glijvluchten; 4. Weren van nachtelijke operaties.

Rondom Nederlandse luchthavens wordt de bewoording ‘Balanced Approach’  niet vaak gebruikt. De evenwichtige aanpak is grotendeels verpakt in het Nederlandse milieueffectrapportagetraject. In dit traject worden verschillende alternatieve scenario’s in een brede context bestudeerd om tunnelvisie te voorkomen. Daarbij worden de maatregelen aan Nederlandse overlegtafels (zoals de omgevingsraad Schiphol) uitvoerig besproken en afgewogen, voordat overgegaan wordt tot de invoering ervan.


Dick BergmansOver de auteur: Dick Bergmans is adviseur en projectleider milieu bij NLR. Hij neemt onder andere zitting in internationale werkgroepen die berekeningsmethoden voor geluidcontouren rondom luchthavens verbeteren en harmoniseren.
Vragen? U kunt contact opnemen met Dick via dick.bergmans@nlr.nl.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *