Welke resultaten levert toegepast onderzoek op en wat is daarbij de beoogde impact? De samenwerkende organisaties in toegepast onderzoek brengen wederom in een magazine verschillende bijzondere  onderzoeken voor het voetlicht.

Het magazine TO2MORROW presenteert een keer per jaar bijzondere resultaten van de onderzoeken en samenwerking van de vijf TO2-instituten. Het is een toegankelijk geschreven ‘impactrapportage’ waarin de instellingen concreet laten zien hoe zij samen het bedrijfsleven helpen innoveren en oplossingen vinden voor maatschappelijke uitdagingen.

Namens NLR komen er verschillende onderwerpen aan bod, zoals het onderzoek naar COVID-19 in de cabine van een vliegtuig, het Phino-instrument in de nanosatelliet BRIK II en in het kort een bericht over het gebruik van augmented reality door luchtverkeersleiders.

We wensen u veel leesplezier met deze en alle andere artikelen!

U kunt de editie hier downloaden. Daar staan overigens ook de impactrapportages die de TO2-federatie in de afgelopen jaren publiceerde. Vanaf de uitgave uit 2019 zijn daarbij de rapportages ook in het Engels te downloaden.