NLR wijzigt de statutaire naam. Deze formaliteit beïnvloedt de relatie met onze partners en klanten op geen enkele manier. We blijven onze rol als toegepast onderzoekscentrum onverminderd vervullen.

Vanaf 22 april wijzigt onze naam officieel van ‘Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium’ naar ‘Stichting Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum’. Daarmee is de statutaire naam in overeenstemming met onze commerciële naam. De statutaire naam wordt bovendien zowel in het Nederlands als in het Engels in diverse afgekorte vormen door ons gebruikt, zoals: NLR, Koninklijke NLR, Royal Netherlands Aerospace Centre, NLR – Netherlands Aerospace Centre.

Geen consequenties
De naamswijziging heeft geen verbintenisrechtelijke consequenties en wijzigt de rechtspersoon niet. Onze relatie met partners en klanten zal op geen enkele manier hierdoor worden beïnvloed. NLR blijft onverminderd de rol vervullen als leverancier van innovatieve en vooral praktische oplossingen voor complexe uitdagingen zoals relaties van ons gewend zijn.

Heeft u als relatie toch nog vragen, dan kunt u hierover contact opnemen met uw NLR-contactpersoon.