Welke resultaten levert toegepast onderzoek op en wat is daarbij de beoogde impact? De samenwerkende organisaties in toegepast onderzoek beschrijven in het jaarlijkse magazine TO2MORROW wederom enkele van hun bijzondere onderzoeken.

Een substantieel deel van het toegepaste onderzoek in Nederland wordt uitgevoerd bij vijf instituten: Deltares, MARIN, TNO, Wageningen University & Research (WUR) en Koninklijke NLR. Deze instituten werken samen in de TO2-federatie en maken een essentieel onderdeel uit van de Nederlandse kennisinfrastructuur. De TO2-instellingen hebben daarmee de taak om kennis te ontwikkelen, toe te passen en te verspreiden als strategische kennispartner voor de rijksoverheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, om samen maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Alle vijf signaleren innovatiebehoefte, verdiepen kennis en verbreden de toepassing daarvan in brede publiek private onderzoeksprogramma’s. Met als doel een economisch sterk, weerbaar en toekomstbestendig Nederland.

Het magazine TO2MORROW presenteert een keer per jaar bijzondere resultaten van de onderzoeken en samenwerking van de vijf TO2-instellingen. Het is een toegankelijk geschreven ‘impactrapportage’ waarin de instellingen concreet laten zien hoe zij uiteindelijk samen het bedrijfsleven helpen innoveren en oplossingen vinden voor maatschappelijke uitdagingen.

U kunt de nieuwe editie hier downloaden. Daar staan overigens ook de impactrapportages die de TO2-federatie in de afgelopen jaren publiceerde. Vanaf de uitgave uit 2019 zijn daarbij de rapportages ook in het Engels te downloaden.