HHIKARIIKARI (wat ‘licht’ betekent in het Japans) is gericht op het versterken en verder brengen van de samenwerking tussen Europa en Japan op het gebied van High Speed Transport (HST). De primaire output van HIKARI zullen technology roadmaps zijn, gebaseerd op de synergie tussen de verschillende bestaande concepten voor HST die door de partners worden ingebracht.

In dit project zal het NLR de geluidsemissie tijdens de landing en take-off fase van de vlucht evalueren voor een voorgekoelde straalmotor die in ontwikkeling is voor HST. Op basis van de motor- en geluidsmodellen, zal een geluidsanalyse worden verricht op ICAO-certificatie punten. Er zal een vergelijking zal worden gemaakt met de maximaal toelaatbare geluidsniveaus zoals bepaald door ICAO Annex 16 en, waar mogelijk, met certificerings-geluidsniveaus van relevante luchtvaartuigen (bijvoorbeeld de Concorde) die in open literatuur beschikbaar zijn.

Hoge-snelheidsluchtvervoer op grote hoogte, in de vorm van ruimtetoerisme of HST, omvat een kennis-grensgebied waarvan kan worden verwacht dat deze een belangrijke rol zal spelen in toekomstig luchtvervoer. Deelname aan HIKARI zal het NLR meer inzicht geven in de verwachte geluidsemissies van hogesnelheidsluchtvaartuigen. Hiermee wordt het ook mogelijk de Nederlandse overheid te ondersteunen bij toekomstige beleidsvorming. Bovendien kunnen de opkomende HST gebruikers profiteren van deze kennis, daar geluidsemissie de inzet van hun vloot zal beïnvloeden.

Voor meer informatie over dit project kunt u terecht op:  http://www.hikari-project.eu  of neem contact op met Marthijn.Tuinstra@nlr.nl.

Bezoek ook onze Bronnen van vliegtuiggeluid capability pagina.