F35

Dinsdag 18 oktober voerde een F-35 twee belevingsvluchten uit in de omgeving van vliegbasis De Peel. Hiermee heeft het ministerie van Defensie omwonenden een eerste indruk gegeven van wat het betekent indien zo’n toestel overvliegt. NLR is gevraagd om daarbij geluidmetingen uit te voeren.

De Nederlandse Defensie heeft het voornemen om vliegbasis De Peel te heropenen om te kunnen oefenen met F-35-gevechtsvliegtuigen. Om landelijk geluidhinder, verbonden aan luchthavens, te limiteren, bestaan er wettelijk vastgelegde geluidzones. Daarmee is de jaarlijks toegestane geluidbelasting in Nederland gelimiteerd. Om landelijk in staat te zijn om beoogde oefeningen uit te kunnen voeren, vindt Defensie de heropening van De Peel noodzakelijk.

Geluidmetingen
Uiteraard heeft een mogelijke heropening consequenties voor de regio. Vanuit de omgeving is daarom gevraagd om belevingsvluchten uit te voeren. Dit om een indruk van het geluid te krijgen dat omwonenden mogelijk te wachten staat. In het kader van de belevingsvluchten heeft Defensie NLR verzocht om geluidmetingen uit te voeren. In overleg met de omliggende gemeenten zijn daarvoor zeven locaties uitgekozen waar de metingen hebben plaatsgevonden. Op deze locaties heeft NLR de piekniveaus gemeten. Dat zijn de hoogste geluidniveaus die op de grond te horen zijn gedurende passages van de F-35.

Meerdere scenario’s
Om de mogelijkheid te bieden om zowel op werklocatie als thuis de vluchten te kunnen beleven, heeft Defensie twee belevingsvluchten uitgevoerd. Iedere vlucht bestond uit diverse passages, zodat omwonenden verschillende vliegroutes en procedures konden ervaren. De ochtendvlucht heeft plaatsgevonden tussen ongeveer 11:40 en 12:40. De middagvlucht begon rond 15:30 en eindigde ongeveer een uur later. Tijdens beide vluchten heeft de F-35 verschillende procedures gevlogen die zo goed mogelijk aansluiten bij de verwachting hoe er in de toekomst gevlogen gaat worden.

Eerste meetresultaten
NLR heeft een eerste analyse uitgevoerd op basis van zowel de ochtend- als de middagvlucht. De resultaten daarvan zijn te zien in de twee onderstaande figuren. Daarin staan de drie hoogst gemeten piekniveaus (LAS,MAX) van de vluchten per meetlocatie weergegeven. Ter indicatie staan er op deze website diverse geluidbronnen van verschillende geluidniveaus.

In enkele gevallen resulteerde de eerste analyse in minder dan drie meetwaarden. Om die reden is in die gevallen een lager aantal metingen weergegeven.

Geluidmeting belevingsvlucht F-35

Overzicht van de hoogst op de grond gemeten geluidniveaus tijdens de ochtendvlucht in de omgeving van vliegbasis De Peel.

Overzicht van de hoogst op de grond gemeten geluidniveaus tijdens de middagvlucht in de omgeving van vliegbasis De Peel.

Indicatie toekomstige geluidniveaus
De resultaten van deze eerste analyse geven een indicatie van wat er in de toekomst mogelijk aan geluidniveaus verwacht kan worden. De gemeten piekniveaus tijdens de belevingsvluchten zijn een momentopname van 18 oktober. Metingen kunnen onder andere beïnvloed worden door weersomstandigheden, omgevingsgeluid en afscherming en reflectie van geluid. Indien de basis wordt geopend, zal in de toekomst een grotere variatie in geluidniveaus optreden. Dat zullen zowel hogere als lagere niveaus zijn dan tijdens deze belevingsvluchten zijn gemeten.

Vervolg
Na deze eerste analyse gaat NLR de meetgegevens in meer detail bestuderen. De definitieve resultaten van de geluidmetingen zullen naar verwachting in december in een rapport gepubliceerd worden. In dit rapport zullen aanvullende meetresultaten gedeeld worden en zal waar nodig ook duiding gegeven worden bij die resultaten.

Geluidmeting van F-35-belevingsvlucht

Meetpost in Milheeze op 18 oktober 2022.