Op het Nederlands RPAS Test Centre (NRTC) van NLR in Flevoland zijn in 2016 in totaal 2700 beroepsmatige vluchten met drones uitgevoerd. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2015. Deze vluchten hebben betrekking op de verschillende activiteiten die op het NRTC plaatsvinden: vliegles voor het beroeps drone-brevet (Remotely Piloted Aircraft – License,  RPA-L), keuring van toestellen op luchtwaardigheid en het uitvoeren van testvluchten voor de (door)ontwikkeling van nieuwe drones. Het testcentrum is al jaren actief en ziet een grote toename in activiteiten, van 175 vluchten in 2014, via 1300 vluchten in 2015 naar 2700 vluchten in 2016. Het NRTC is een testlocatie voor drones die voldoet aan alle eisen van de overheid. NLR is het eerste officieel erkende opleidingscentrum voor dronebrevetten in Nederland.

One-stop-voor beroepsmatige dronesector
In het Nederlands luchtruim mag in principe alleen worden gevlogen met toestellen en door vliegers die voldoen aan alle wettelijke eisen. Het NRTC heeft ruimere bevoegdheden: zo mag er ook worden gevlogen met prototypes die nog niet aan alle eisen voldoen. Het luchtruim boven het NRTC is gesloten voor andere gebruikers en ook het grondgebied is een afgesloten terrein. Het NRTC voorziet zo in een sterke behoefte voor het ontwikkelen van drones en de daarvoor benodigde technologie, zoals detect-and-avoid sensoren die moeten voorkomen dat drones te dicht bij ander vliegverkeer komen. Hiermee ondersteunt NRTC de ontwikkeling en het gebruik van drones in Nederland en de veilige integratie van drones in het civiele luchtruim en fungeert het als een ‘one-stop-shop’ voor de dronesector.

Ook op andere plaatsen in Nederland wordt gewerkt aan het realiseren van testlocaties die aan de wettelijke eisen voldoen. NLR speelt hierbij een faciliterende rol en ondersteunt met zijn opgebouwde kennis en ervaring startende testlocaties. NLR bouwt met zijn drone-expertise voort op de integrale kennis die het heeft van de gehele lucht- en ruimtevaartketen en maakt daarbij gebruik van zijn uitgebreide test- en onderzoekfaciliteiten