Drone Centre

Drones zijn een belangrijke motor voor innovatieve oplossingen om snel veranderende maatschappelijke, economische en veiligheidsuitdagingen aan te pakken. Het NLR Drone Centre is hiervoor dé kennispartner. We bieden de expertise en de faciliteiten om bedrijven en Nederlandse overheden op een waardevolle manier te ondersteunen. Bijvoorbeeld bij het ontwerpen, testen en certificeren van stillere drones die verder kunnen vliegen. Maar ook bij het integreren van drones in het luchtruim, onder meer in stedelijk gebied. NLR levert de technologie, helpt bij de operatie en geeft advies over beleid en regelgeving. Verder speelt NLR een rol bij het voorbereiden van civiele toepassingen, zoals medisch transport en hulp bij incidenten, en bij onderzoek naar defensieve toepassingen. Denk hierbij onder andere aan counterdrones voor evenementen.

NLR heeft veel kennis en ervaring opgebouwd bij het ontwikkelen, testen en testvliegen van onbemande toestellen en kan organisaties daarbij ondersteunen. Als u ondersteuning nodig heeft kunt u met ons contact opnemen.

NLR is al jaren een voortrekker. Het NLR Drone Centre is in 2013 gestart met het geven van theorie-opleidingen en mocht in 2015 als eerste instituut drone-vliegers voor hun brevet opleiden in Nederland, en was ook als eerste bevoegd om drones te certificeren voor gebruik in Nederland.

Omdat er inmiddels voldoende (commerciële) opleiders zijn, is NLR gestopt met het geven van vliegopleidingen. Het NLR wordt, als onafhankelijk onderzoeksinstituut voor (onbemande) luchtvaart, regelmatig benaderd voor vragen over luchtvaartwetgeving en eisen wat betreft het (mogen) vliegen met drones. Op deze webpagina’s kunt u hierover meer informatie vinden.