De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft NLR als eerste organisatie in Nederland erkend als vliegopleiding voor RPAS vliegers. Het succesvol afronden van een erkende RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) vliegopleiding is nodig om het noodzakelijke brevet, het RPA-L, aan te kunnen vragen.

NLR is hiermee erkend voor de theorie-opleiding voor RPAS vlieger (voor alle klassen). En ook erkend voor de praktijkvliegopleiding voor de klassen:
-(H) helikopters en MultiRotorSystemen met een gewicht van 0-25 kg.
-(A) vliegtuigen met een gewicht van 0-25 kg.

De theorietraining bestaat uit een cursus van 3 dagen (inclusief examen) en wordt gegeven bij het NLR in Amsterdam. Nadat deze succesvol is afgerond, kan de cursist starten met een praktijktraining. De praktijktraining wordt gegeven op het Nederlands RPAS Test Centrum (NRTC) op de NLR-locatie in Flevoland. Hierin worden cursisten opgeleid om de drone in lastige situaties, met oog voor de omgeving, goed en gecontroleerd te kunnen besturen.

Er worden in Nederland hoge technische eisen gesteld aan het vliegen met drones zwaarder dan 4 kg die beroepsmatig worden ingezet. Dit houdt onder meer in een uitgebreide technische beoordeling door een erkende keuringsinstantie. Het ILT heeft NLR op 1 september 2015 erkend als keuringsinstantie voor RPAS.