Hightech faciliteiten voor iedereen

Fieldlab wordt toegankelijk voor innovatieve MKB-bedrijven

Met een nieuwe naam en een nieuwe positionering wil het vernieuwde NLR Fieldlab ‘ACM3’ (zeg: “ACM Cubic”) toegankelijker worden voor MKB. Het uiterst moderne en goed uitgeruste fieldlab stelt hightech apparatuur beschikbaar voor het ontwikkelen van lichtgewicht producten. Hier kan iedereen innoveren…

Wij de apparatuur. Zij de kennis.

Het doel van ACM3 is om bedrijven te ondersteunen bij de ontwikkeling van lichtgewicht systemen die zijn vervaardigd van composiet en/of metaal. Die ondersteuning kan in bijna alle fases van productontwikkeling plaatsvinden: van conceptstudies en materiaal screening tot het maken van gedetailleerde ontwerpen en het vervaardigen van concepten. Ook reparatiemethodieken en full scale prototyping vindt in het centrum plaats.

Bert Thuis, afdelingsmanager structures technology en vanuit NLR ambassadeur voor ACM3 , benadrukt dat het vernieuwde fieldlab vooral toegankelijker wil zijn voor het MKB.

Bij ons kunnen kleine innovatieve bedrijven hun ideeën concretiseren. Wij stellen onze apparatuur ter beschikking terwijl de bedrijven zelf hun eigen kennis van hun producten meenemen.”

– Bert Thuis –

ACM3 doet er van alles aan om die toegankelijkheid te optimaliseren. Zo is er een menukaart ontwikkeld voor de beschikbare apparaten zodat snel inzichtelijk is welke faciliteiten er worden aangeboden en hoe die kunnen worden bediend. Bedrijven kunnen zo zelf zien wat ze er kunnen realiseren. Indien apparatuur te ingewikkeld is voor eigen gebruik zijn er twee opties: de gebruiker krijgt een training of huurt een operator van NLR. Bijvoorbeeld tijdens de periode van 0-serieproductie krijgen gebruikers een opleiding zodat op het moment dat de echte serieproductie op locatie van de private partij gaat starten, men beschikt over goed opgeleid en getraind personeel.

Een recent succes dat het potentieel van ACM3 goed illustreert, is de succesvolle ontwikkeling van de PAL-V: de eerste vliegende auto met unieke inklapbare wieken. In het NLR Fieldlab werd het ontwerp van de composieten rotorbladen en propeller ontwikkeld en getest, tevens werd de hiervoor benodigde fabricagemethode ontwikkeld. De toegankelijkheid van het fieldlab is inmiddels zelfs zo groot dat ook individuele gebruikers zich melden. Zo maakt ontwerpster Marleen Kaptein haar excentrieke stoelen met de apparatuur van ACM3.

Centrum voor Composieten, Metaal en Onderhoud

De kern van het Fieldlab is recent uitgebreid van composieten naar metaal en onderhoud (‘Metal Manufacturing and Maintenance’). De focus van het hightech centrum lag in eerste instantie op de ontwikkeling van geautomatiseerde fabricageprocessen voor composiet producten en het digitaliseren van deze processen. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken beschikt het Fieldlab over een zeer moderne en goed uitgeruste faciliteit met apparatuur voor het verwerken van hoogwaardige composietmaterialen.

Composietproducten die binnen dit Fieldlab worden ontwikkeld vinden hun toepassing binnen diverse sectoren, zoals de lucht- en ruimtevaartsector, de automotive-, de maritieme- de medische- en de energiesector (vooral windenergie). Composietproducten bestaan echter in toenemende mate niet uitsluitend uit vezelversterkte kunststoffen. Vaak worden combinaties van composiet en metaal toegepast. Ook voor de aanmaak van deze metaaldelen geldt dat automatisering, flexibilisering en digitalisering van het productieproces een steeds grotere rol gaan spelen.

Dit was voor NLR de aanleiding om de faciliteiten op het gebied van composieten en metaalbewerking met elkaar te integreren en bovendien uit te breiden met een faciliteit voor het 3-D printen van metaal.

De laatste uitbreiding van het Fieldlab betreft de toevoeging van onderhoud. Het is de laatste ‘M’ in de naam (Maintenance) en moet antwoord geven aan de toenemende vraag naar onderhoudsgerelateerde testfaciliteiten.

Betaalbare prototypes en geen ‘Valley of Death’

De combinatie van state-of-the-art apparatuur voor de verwerking van hoogwaardige composietproducten en hoogwaardige kennis over gebruik van deze apparatuur en te gebruiken composietmaterialen is voor Nederland uniek. En overigens ook van buiten de landsgrenzen krijgt ACM3 steeds meer aandacht.

De voordelen zijn vooral evident voor de wat kleinere bedrijven. Zonder al te grote investeringen kunnen zij in samenwerking met NLR en met inzet van de beschikbare apparatuur van ACM3 werken aan de ontwikkeling van nieuwe lichtgewicht producten en de daarvoor benodigde fabricagetechnologieën. Dit kan beginnen in de vorm van ‘proof of concepts’ die uiteindelijk doorontwikkeld worden naar ware grootte prototypes.

Een ander voordeel heeft te maken met het kunnen uitstellen van kapitaalinvesteringen tot er zekerheid is over de commerciële afzet van een product. De faciliteiten van het ACM3 maken het voor bedrijven mogelijk het bestellen van productieapparatuur uit te stellen totdat er zekerheid is over een succesvolle marktintroductie. Om deze periode te overbruggen en momentum op de markt te behouden kunnen de bedrijven de beschikbare apparatuur van de ACM3 inzetten voor het leveren van de eerste 0-series. Omdat dure kapitaalinvesteringen pas gepleegd hoeven te worden op het moment dat voldoende uitzicht is op afzet van hun product op de markt wordt de gevreesde ‘Valley of Death’, waar veel bedrijven (vooral mkb’ers) mee te maken hebben, omzeild.

Arena voor versnelling

De unieke ontwikkelmogelijkheden bij ACM3 hebben een magneetwerking op innovatieve bedrijven. De faciliteiten zijn daarom geschikt gemaakt voor bedrijven die zich dicht bij de testfaciliteiten willen vestigen.

Oscar Zoeteweij is bij NLR de oprichter van DARE Living Lab: het splinternieuwe living lab dat nu ook onderdeel uitmaakt van ACM3. DARE staat voor ‘Development AREna’; hier kunnen bedrijven hun idee versneld realiseren. Niet alleen de faciliteiten zijn hier de motor van de versnelling, maar ook de toegankelijkheid van relevante netwerken en verbindingen.

De aanwezige kennis van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum-NLR wordt zo optimaal ingezet in de realisatie van nieuwe producten, processen en/of diensten in het MKB.

 “DARE is een nieuwe manier van denken die we introduceren: Met meer ruimte voor experimenteren en meer aandacht voor co-creatie wordt het mogelijk om optimaal gebruik te maken van ieders kennis en kracht.”

– Oscar Zoeteweij –