Heb je nodig
Wat wij bieden

Organisatieadvies, waarbij een strategische keuze moet worden gemaakt of staand beleid moet worden aangepast?

Strategisch beleid heeft betrekking op het centrale doel van de organisatie en de belangrijkste doelstellingen. Het geeft de richting en de middelen aan, waarmee de organisatiedoelen kunnen worden gerealiseerd.

Expertise in het vormgeven van strategisch beleid. De lange termijn vooruitzichten wijzen op een structurele groei. Deze groei stelt de luchtvaartsector voor nieuwe keuzes, waarbij Luchtvaartmaatschappijen, luchthavens en verkeersleiding steeds intensiever moeten samenwerken. De integratie van processen zorgen voor dat business modellen veranderen. NLR ondersteunt de luchtvaartsector met betrekking tot het inrichten van organisatiestructuren, beleidsplannen en strategische roadmaps.

Door te werken in multidisciplinaire teams wordt bedrijfseconomische kennis geïntegreerd met de brede luchtvaartkennis en zijn we in staat om een optimale mix van kennis samen te stellen om samen met de klant strategisch en organisatorische vraagstukken op te lossen of nieuwe kansen te benutten.

Een praktijkvoorbeeld is het bepalen van de gemeenschappelijke ambitie door de sector in Nederland en de ontwikkeling van een roadmap voor het uitrollen van het gebruik van biokerosine en daarmee dit aandeel in de brandstofmix voor vliegtuigindustrie te vergroten.

Een ander voorbeeld is de herinrichting van het opleidingstraject voor luchttransport vliegers. Defensie heeft geen eigen toegewijde luchttransportopleiding. Vliegers opleiden via de F-16 vliegersopleiding is een kostbare investering. Het doel is het opleidingstraject kosten –effectiever in te richten door gebruik te maken van alternatieve opleidingen.

Gerelateerde issues

 • Bedrijfsstrategie
 • Beleidsplannen
 • Business modellen
 • Herinrichting
 • Organisatie doelstellingen
 • Organisatiestructuren
 • Organisatorische vraagstukken
 • Politieke besluitvorming
 • Procesintegratie
 • Roadmaps
 • Strategie en organisatie
 • Strategisch beleid
 • Virtuele organisatie