Heb je nodig
Wat wij bieden
 • investeren om toekomstige groei op te kunnen vangen en processen te optimaliseren?
 • een investeringsbeslissing onderbouwen met een gedegen business case, waarbij kosten en opbrengsten van de investering op een heldere en transparante manier worden doorgerekend?

Door het opstellen van een business case met een kosten-batenanalyse wordt het mogelijk om de economische haalbaarheid van het investeringsbesluit te toetsen.

Expertise in het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, waarbij technische, economische en organisatorische mogelijkheden worden getoetst.

NLR ondersteunt de luchtvaartsector met betrekking tot het maken van economisch verantwoorde keuzes door het uitvoeren van kosten-batenanalyses en business cases. In deze studies wordt de uitvoerbaarheid onderzocht door de effectiviteit, risico’s en de verhouding tussen kosten en baten te bepalen.

Door te werken in multidisciplinaire teams wordt bedrijfseconomische kennis geïntegreerd met de brede luchtvaartkennis en zijn we in staat om een optimale mix van kennis samen te stellen om samen met de klant strategisch en organisatorische vraagstukken op te lossen of nieuwe kansen te benutten.

“Een praktijkvoorbeeld is de kosten-batenanalyse met betrekking tot de invoering van Controller-Pilot Data-Link Communication (CPDLC) voor operaties op en dichtbij luchthavens. De resultaten worden gebruikt om beleidsmatige en strategische beslissingen te nemen met betrekking tot de invoering van deze technische oplossing.”

Een ander voorbeeld is het project “Return on Investment van Opleiding en Training”. Het doel is het ontwikkelen van een handleiding waarmee de Return on Investment van opleidingen en trainingen binnen defensie bepaald kan worden. Deze handleiding is bedoeld als ondersteuning voor het maken van economisch verantwoorde keuzes, met inachtneming van kritieke militaire opleidings- en trainingsdoelen.

Gerelateerde issues

 • Beslissingsinformatie
 • Break even point
 • Business cases
 • Economische baten
 • Financiele haalbaarheid
 • Investering analyse
 • Investeringsbeslissing
 • Kosten-batenanalyses
 • Maatschappelijke kosten baten analyse
 • Marktanalyse
 • Monetariseren
 • Return on investment
 • Risico analyse
 • Risicomanagement
 • Strategische baten
 • Terugverdientijd
 • Zachte baten