Naderingsvluchten door NLR op Twente Airport

Op Twente Airport zullen vanaf 22 juni meerdere dagen verschillende vluchten worden uitgevoerd door Koninklijke NLR. Een onderzoeksvliegtuig zal meerdere keren per dag nabij de luchthaven vliegen in het kader van een Europees project met het doel om geluidshinder voor omwonenden van vliegvelden te verminderen. Dit in navolging van de naderingsvluchten die in het najaar van 2021 op Twente Airport werden uitgevoerd.

Het Europese project DREAMS ziet alternatieve manieren om te landen als een toekomstige oplossing die minder belastend is voor het milieu en voor minder geluidshinder van landende vliegtuigen zorgt voor nabijgelegen (woon)gebieden bij een vliegveld. In het kader van dat project werden vorig jaar in september en oktober op Twente Airport, verspreid over twee weken, verscheidene vluchten uitgevoerd. Daar komt nu een vervolg op.

Tijdelijke vluchten
In de periode van woensdag 22 juni tot en met vrijdag 1 juli zal NLR met een onderzoeksvliegtuig naderingsvluchten uitvoeren. Het gaat daarbij om een klein “zakenvliegtuig” met meetapparatuur aan boord, de Cessna Citation met registratienummer PH-LAB.

Volgens de huidige planning zal het toestel bijna elke dag vier vluchten maken. Twee keer in de ochtend en twee keer in de middag. De vluchten gebeuren alleen bij voldoende goed weer en tijdens de daglichtperiode. Elke vlucht duurt ongeveer 1 uur waarbij het toestel waarschijnlijk acht keer een ronde zal vliegen. Afhankelijk van de windrichting nadert het toestel de luchthaven uit het Zuidwesten of vanuit het Noordoosten.

Op 30 juni zal ook een groter vliegtuig deel uitmaken van het onderzoek. Het gaat dan om een Boeing 737.

Bevindingen van piloot
Net zoals vorig jaar zal het vliegtuig ook deze keer onder verschillende hoeken de landingsbaan naderen. Ondanks dat het verschil in de cabine niet echt merkbaar is, vraagt dit de nodige aandacht van de piloot. Hoe hij of zij die alternatieve nadering ervaart, staat deze week centraal in het onderzoek.
Om een vliegtuig te landen gebruikt de piloot zijn instrumenten. Bij goed zicht ziet een piloot naast de landingsbaan ook verschillend gekleurde lampen staan. Een specifieke kleurencombinatie van de vier lampen in de zogenoemde PAPI (Precision Approach Path Indicator) geeft aan of het toestel optimaal, te hoog, of juist te laag binnen komt. Voor dit onderzoek staat er naast een reguliere PAPI een tweede verplaatsbare PAPI aan de andere zijde van de baan. Deze helpt de piloot om het toestel een ander glijpad te laten volgen. Normaal gesproken nadert het vliegtuig onder een hoek van drie graden. Dit keer zullen verschillende aanvliegroutes dus ook iets steiler zijn, met een maximale hoek van 4,49 graden.

Omwonenden
Twente Airport is een vliegveld met weinig vliegbewegingen en biedt een goede testlocatie voor onderzoek voor de luchtvaart. We realiseren ons goed dat door deze bijzondere situatie omwonenden en bewoners in nabijgelegen gemeentes meer dan anders vliegtuiggeluiden kunnen horen. We streven ernaar om eventuele hinder van de tijdelijke vluchten tot een minimum te beperken. Het toestel zal in ieder geval alleen overdag bij goed zicht vliegen.

Aanvullende informatie