Raad van Toezicht NLR, van links naar rechts: Onno den Boer, Mark van Rooij, Jac Jansen, Petri Ykema, Lex Besselink en Stan Dessens

De Raad van Toezicht heeft de volgende samenstelling:

  • Jac Jansen, Voorzitter
  • Lex Besselink, Vicevoorzitter
  • Onno den Boer
  • Stan Dessens
  • Mark van Rooij
  • Petri Ykema

Commissies van de Raad van Toezicht:

  • Auditcommissie: Onno den Boer en Mark van Rooij
  • Contacten met de Ondernemingsraad: Petri Ykema en Lex Besselink
  • Remuneratiecommissie: Jac Jansen en Petri Ykema