Raad van Toezicht NLR, van links naar rechts: Stan Dessens, Onno den Boer, Jac Jansen, Mark van Rooij en Petri Ykema, Leanne van den Hoek (niet op de foto)

De Raad van Toezicht (RvT) is het toezichthoudende orgaan van Koninklijke NLR. De RvT-leden geven raad en houden toezicht op het werk van het dagelijks bestuur (de directie).

De Raad van Toezicht heeft de volgende samenstelling:

  • Jac Jansen, Voorzitter
  • Leanne van den Hoek
  • Onno den Boer
  • Stan Dessens
  • Mark van Rooij
  • Petri Ykema

Commissies van de Raad van Toezicht:

  • Auditcommissie: Onno den Boer en Mark van Rooij
  • Contacten met de Ondernemingsraad: Petri Ykema
  • Remuneratiecommissie: Jac Jansen en Petri Ykema