Strategieplan 2022 – 2025

Met het NLR Strategieplan 2022 – 2025 leggen we een belangrijke basis voor de klimaatambities in de Europese Green Deal en van ACARE (Advisory Council for Aviation Research and Innovation in Europe), steunen we Defensie met de eerste implementatiestappen van haar visie voor 2035, dragen wij bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en maken we stappen met het realiseren van de uitvoeringsagenda van de luchtvaartnota. We staan zij aan zij met de lucht- en ruimtevaartsector om sterker uit de coronapandemie te komen.

Het NLR Strategieplan zet onze ambities uiteen en beschrijft hoe we die tot een succes gaan maken. NLR speelt in Nederland een voortrekkersrol als de verbindende schakel tussen wetenschap, bedrijfsleven, maatschappij en overheid. In onze visie richten we ons op 2035 en waar mogelijk reikt de horizon al verder.

Download PDF versie NLR Strategieplan 2022-2025

Of vraag hier de hardcopy aan