Air Operations Control Station Nieuw Milligendefensie.nl

Onbegrensde simulatie-mogelijkheden Luchtmacht met project SCOTT

Op maandag 19 november jl. werd bij de School of Air Control…