Dedicated to innovation in aerospace

100 jaar NLR en 100 jaar toegepast onderzoek en innovaties onderstrepen dat NLR tot de absolute wereldtop hoort als het gaat om doorbraaktechnologie in de lucht- en ruimtevaart. Daarbij kijken wij vooral vooruit. Want om lucht- en ruimtevaart duurzamer en blijvend te maken moeten we onszelf nog meer uitdagen. De veeleisende en boeiende toekomst vraagt om een nog hogere snelheid van innoveren en intensieve samenwerking. We staan op de drempel van baanbrekende innovaties. Koninklijke NLR stelt zijn kennis en kunde in dienst van die toekomst.

In 2050 50% minder uitstoot CO2 en emissieloze luchtvaart in 2070?

Een mooie, stevige uitdaging die de luchtvaartsector met beide handen aangrijpt, onder meer in het actieplan van de Nederlandse luchtvaartsector Slim&Duurzaam. De kennisinstellingen Koninklijke NLR en TU Delft maken zich samen sterk voor de technologische innovaties die hiervoor nodig zijn. In onderstaande infographic laten we onze gezamenlijke visie zien:

  • Stap 1: emissievrije operaties op de grond
  • Stap 2: klimaatneutrale energiedragers
  • Stap 3: radicaal nieuwe vliegtuigtechnologie

Om de visie te realiseren is samenwerking nodig tussen kennisinstellingen, industrie en overheid (de Gouden Driehoek). Evenals versnelde innovatie, launching customers, betrokkenheid van de overheid en proeftuinen. Een aantrekkelijk vooruitzicht? Board dan nu! Neem contact op met ir. Martin Nagelsmit.