Ambitie

De overheid heeft de ambitie dat Nederland in 2020 tot de top 5 van kenniseconomieën in de wereld behoort. Eén van de instrumenten die het kabinet daarbij heeft ingezet is het aanwijzen van negen ‘topsectoren’. Dit zijn sectoren waarin Nederland wereldwijd sterk is. De high tech sector, van belang voor het NLR, is daar één van. In zogeheten ‘topteams’ hebben ondernemers, wetenschappers en de overheid gezamenlijk aan adviezen gewerkt waarin zij aangeven met welke maatregelen de sector kan blijven concurreren op de wereldmarkt.

De topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) omvat een aantal nauw met elkaar verweven maakindustrieën: de machine- en systeemindustrie, automotive, lucht- en ruimtevaart en materialen. Overheid, ondernemingen en onderzoeksorganisaties zijn gaan samenwerken in Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI). Het doel van de TKI HTSM is het bevorderen van innovatie in de topsector HTSM door structurele excellente samenwerking tussen het Nederlandse bedrijfsleven en publieke onderzoeksorganisaties als het NLR. De topsector HTSM is opgebouwd uit 17 roadmaps die de meerjarenplannen presenteren met gezamenlijke ambities voor onderzoek en ontwikkeling in de topsector. Het NLR opereert met name in de roadmaps “Aeronautics Manufacturing and Maintenance” en “Space”.

Roadmaps