Hieronder treft u een overzicht en korte beschrijving aan van de PPS projecten die in 2018 met aanwending van de TKI-toeslag tot stand zijn gekomen.

Project partners
Industry (NL): GKN-Fokker
Industry (EU): Ramal
Research organisations: NLR, …

Budget en looptijd
Total project budget: € 7.680.195
– Funded by TKI: € 195.000
Duration: 2018-01-01 to 2023-12-31

Achtergrond
Om in te spelen op maatschappelijke behoeften in transport, zal Clean Sky 2 een Next Generation Civil Tilt Rotor (NGCTR)-demonstrator ontwikkelen. GKN-Fokker en zijn partners hebben een nieuw gamma vezelversterkte thermoplastische materialen ontwikkeld, gebaseerd op 25 jaar succesvolle toepassingen in secundaire structuren. In vergelijking met thermohardende composieten hebben thermoplasten duidelijke voordelen: lager gewicht, lagere productie- en onderhoudskosten, lager energieverbruik, hogere schadetolerantie en recycleerbaarheid, alles in overeenstemming met de Horizon 2020- en CS2-doelstellingen.

Doelen
In dit project zal het staartgedeelte van de NGCTR ontwikkeld en geproduceerd worden. Door de toepassing van geavanceerde thermoplastische materialen als backbone-materiaal voor primaire structuren maximaliseert LIFTT de impact van de NGCTR binnen CleanSky2. De NGCTR zal het eerste vliegende platform ter wereld worden om de voordelen van thermoplasten in primaire structuren te demonstreren, een duidelijke stap voorwaarts ten opzichte van de huidige stand van de techniek.

Resultaat
Nog niet beschikbaar

Project partners
Industry NL: DTC
Industry EU: Aerocircular, Inocon, Invent, RTDS
Knowledge: NLR, TUDelft, DLR, Joanneum Research, Johannes Kepler University

Budget en looptijd
Total project budget: > 5 M€
– Funded by PPS grant: 180 k€
– Cofunding: – / 1.8 M€ (cash/in-kind) 37%
Duration: 42 months
Roadmap(s): AER, HTM

Achtergrond
SUSTAINair is addressing the major challenge of greening of aircraft. It is focusing on one of the biggest levers to reduce energy consumption during flight operations: reduction of the assembly mass. That reduction can be achieved – among other things – by the development of new lightweight materials and by the elimination of fasteners for aircraft assemblies and the use of an induction welding process instead. This welding process for thermoplastic materials furthermore improves potential for re-cycling of the materials as no fasteners need to be removed. Online and real time monitoring of the weld allows to use the sensors measurements as feedback to the controller of the induction welding process and adjust the settings accordingly, eliminating costly reference welds during production and reducing material usage, system downtime and ultimately scrap.

Doelen
New fundamental materials – hybrid and/or recycled materials – will be used to research their joining potential. Alternative to traditional thermocouples, other sensors for online and real time monitoring of the weld will be used. These new materials and joining technologies enable the use of more lightweight composites in the next generation of aircraft in 5-10 years post-project. In the short term, the efficiency and economics of up- and recycling of end-of-life aircraft left on the ground will be improved. To do so, automatic fastener detection and removal techniques will be developed.

Resultaat
Nog niet beschikbaar

Project partners
Industry (NL): Vreja Wind BV, Magnetic Innovations
Research organisations: NLR

Budget en looptijd
Total project budget: 840 k€
– Funded by TKI: 90 k€
– Cofunding: 250 k€/500 k€ (cash/in-kind), 90%
Start Mid-2018
Duration: 1 year
Roadmap(s) AER

Achtergrond
Onderzoek op het gebied van fabricagetechnieken voor composieten is gericht op het selecteren van kostenefficiënte materiaal-proces-combinaties, waarin een goede balans wordt gevonden in reductie van kosten voor een zo laag mogelijk gewicht, zonder inlevering van sterkte eigenschappen van het eindproduct. Nieuwe materialen met bijbehorende processen kunnen worden toegepast in aerospace, bijvoorbeeld vliegtuigmotoren, maar ook in innovatieve onderdelen voor energieopwekking.

Doelen
In dit onderzoeksproject wordt een innovatieve composieten omhulde windturbine ontwikkeld met een zeer hoog rendement. Door de omhulling op een slimme manier toe te passen, wordt meer lucht op een gecontroleerde manier naar de rotorbladen gestuurd. Er wordt een kostenmodel gecreëerd ,die bepalend is voor de selectie van de materiaal-proces-combinatie. Innovatieve fabricagetechnieken zijn nodig om de complexe vormen binnen nauwgezette toleranties op kostenefficiënte wijze te kunnen vervaardigen. De werking zal worden aangetoond aan de hand van een prototype.

Resultaat
Nog niet beschikbaar

Project partners
Industry (NL): GKN-Fokker
Research organisations: NLR

Budget en looptijd
Total project budget: € 200.000
– Funded by TKI: € 13.353
Duration: 2018-01-01 to 2019-12-31

Achtergrond
Het twisten van vliegtuigbekabeling worden veel toegepast in vliegtuigen. Het is belangrijk om onderzoek te doen naar het elektromagnetische gedrag van deze twisted pairs. De resultaten van het onderzoek kunnen worden meegenomen in het EMC-ontwerp van de kabelbundel.

Doelen
Het doel van het project is om eenvoudiger ontwerpregels af te leiden van de crosstalk-modellen (afgeleid tijdens fase 1 en fase 2) die geschikt zijn voor implementatie in het een bedradingsontwerp en -productiesysteem. Dit omvat een beoordeling en verbetering van de bestaande ontwerpregels en ook een introductie van nieuwe ontwerpregels op basis van theoretische kennis en simulaties. De implementatie wordt gevalideerd door een test.

Resultaat

 • Er zijn documenten opgesteld die het huidige design proces van een EWIS beschrijven, en die requirements voor de integratie van EMC regels in EWIS optimization framework beschrijven.
 • Gebaseerd op kennis opgedaan in voorgaande projecten is er een tool ontwikkeld die aan de hand van bepaalde input files overspraak in kabelbundels berekend. Deze tool wordt ook getest door Fokker Elmo.
 • Aan de hand van de tool worden bestaande design strategieën en regels getest, en ook nieuwe design rules ontwikkeld en getest.
 • Kennis over overspraak in connectoren wordt uitgebreid door metingen en simulaties.

Project partners
Industry (NL): DNW
Industry (EU): Airbus, Dassault Aviation, ASCO, …
Research organisations: NLR, DLR, CIRA, VZLU, ONERA, …

Budget en looptijd
Total project budget: > 6 M€
– Funded by TKI: 270 k€
– Cofunding: € – / ca. 1,7 M€ (cash/in-kind)
Start September 2018
Duration: 3 years
Roadmap(s) AER

Achtergrond
Vleugels die gebruikmaken van laminaire stromingen t.b.v. een reductie in weerstand en emissies stellen additionele eisen aan de kleppen van de hoge draagkracht configuratie in de start en landing.

Doelen
In het UHURA-project wordt onderzoek gedaan naar de bewegende kleppen van vleugelontwerpen met laminaire stromingen met betrekking tot de tijdsafhankelijke stroming en het mogelijke dynamische gedrag van het structurele ontwerp voor de bepaling van de maatgevende belastingen en identificatie van kritische stromingsverschijnselen (loslating). Daarvoor wordt een windtunneltest uitgevoerd met behulp van een grootschalig vleugelmodel. De meetresultaten worden gebruikt voor de validatie van multidisciplinaire rekenmethoden voor instationaire stromingen met een koppeling naar structurele deformaties.

Resultaat
Nog niet beschikbaar

Project partners
Industry (NL): Clear Flight Solutions
Industry (EU): DJI Europe, FSF-MED, Unifly, UVS-International,…
Research organisations: NLR, DLR, FFS, …

Budget en looptijd
Total project budget: > 2,6 M€
– Funded by TKI: 300 k€
– Cofunded: ca. 1,6 M€ (in-kind)
Duration: 2019-01-01 to 2021-12-31

Achtergrond
Safety research links 64% of reported drone incidents to technical problems, pointing to the need for adequate airworthiness rules for drone safety and better reporting of accidents. Multiple regional initiatives are ongoing while the vast majority of drones comes from outside of the EU (China). In parallel EU Member States pose different criteria for drones hampering penetration in the European market. This calls for an EU wide activity to harmonize drone airworthiness regulations, which is the objective of this project.

Doelen
This project aims to:

 • Develop a method to compare various airworthiness standards substantiated by safety data;
 • Gather EU wide technical standards and operational best practices;
 • Validate the derived standards;
 • Advice the EC on the derived technical standards and operational best practices.

Resultaat
AW-Drones is a running project for which no results are available yet.

Project partners
Industry (NL): (flight) simulator industry
Industry (EU): OEMs
Research organisations: NLR, …

Budget en looptijd
Total project budget: > 3 M€
– Funded by TKI: 160 k€
– Cofunding: – k€ / 160 k€ (cash/in-kind)
Start Q1 2019
Duration: 2-5 years
Roadmap(s) AER

Achtergrond
With the development of new aircraft configurations such as compound helicopters, vertical lift aeroplanes etc., challenges with respect to certification arise. Next to the abscense of certifcation specifications, which is currenlty solved by combining relevant sections of various certification codes, there is a need to experimentally fly the actual aircraft. Especially for such new configurations this is expected to be very costly. To enable such developments in a more economical way extensive use is made of simulation. However, a concrete and authority accepted certifcation process in which these simulations can be used is currently lacking. This project has the objective to define such certification process.

Doelen

 • Identification of criteria for simulation (model fidelity, cueing system) and a generic process that is acceptable to the authority
 • Reducing development costs by replacing actual flights with experimental aircraft by simulation.
 • Standardising certification proces of new aircraft configurations.

Resultaat
Nog niet beschikbaar

Project partners
Industry (NL): –
Industry (EU): Szel-Tech, P.W.METROL
Research organisations: NLR, Institute Of Aviation

Budget en looptijd
Total project budget: > 3,5 M€
– Funded by TKI: 350 k€
– Cofunded: ca. 500 k€ (in-kind)
Duration: 2018-11-01 to 2021-10-31

Achtergrond
De definitie van de aerodynamische configuratie van de Next Generation Civil Tilt Rotor (NGCTR) moet worden bevestigd door grootschalige windtunneltesten met het doel de hoofdkeuzes te toetsen en bevestigen om daarmee richtlijnen op te stellen en voorstellen te doen voor mogelijke verdere verbeteringen. Een eerste aanzet is daartoe gedaan in het EU 6e kaderprogramma met het NICETRIP-project, gevolgd door het NEXTTRIP-programma. Om van de reeds opgebouwde kennis optimaal gebruik te maken is een vervolgproject gedefinieerd, dat zich richt op hergebruik van het bestaande NICETRIP/NEXTTRIP-model: het HIGHTRIP-project.

Doelen
HIGHTRIP richt zich op de het hogesnelheidsonderzoek van de in NEXTTRIP geoptimaliseerde staart van de NGCTR, dat als FastRotorCraft zal worden ontwikkeld door Leonardo Helicopters binnen CleanSky II. Hogesnelheidsmetingen met goede betrouwbaarheid moeten een hoge kwaliteit database genereren, die kan worden uitgebreid naar ware grootte Reynoldsgetallen, waarmee de Innovative Aircraft Demonstration Platforms (IADP’s) de fundamentele keuzes voor de configuraties kunnen worden geverifieerd en bevestigd.

Resultaat
Echte projectresultaten zijn er nog niet omdat de windtunneltest pas tweede helft 2020 zal plaatsvinden. Het ontwerp van de nieuwe vleugel is goed op gang, maar er moet nog naar oplossingen worden gezocht voor het inbrengen van meerdere balansen. Verwacht wordt dat het ontwerp 4e kwartaal 2019 zal worden afgerond, waarna begin 2020 met het aanmaken van de nieuwe modeldelen kan worden begonnen.

Project partners
Industry (NL): –
Industry (EU): Airbus, Swedavia
Research organisations: NLR, DLR, SINTEF

Budget en looptijd
Total project budget: ca. 6,8 M€ (waarvan 4,5 M€ EU-bijdrage)
– Funded by PPS grant: 365 k€
– Cofunding indicated: € – / 650 k€ (cash / in-kind) 28%
Start, duration: 2020, 3 years
Roadmap(s): AER

Achtergrond
De capaciteit van luchthavens moet de komende jaren omhoog om de verwachte groei in het luchtverkeer te kunnen accommoderen, terwijl tegelijkertijd de milieu-, klimaat- en veiligheidsnormen moeten worden bediend. Dit vereist nieuwe- en innovatieve oplossingen. Binnen dit project wordt gewerkt aan nieuwe operationele concept- en technologieoplossingen die hieraan op korte termijn een goede bijdrage kunnen leveren. Momenteel worden vliegtuig tijdens de start en landing naast minimale radar separaties, enkel op basis van de gewichtsklassen van vliegtuigen gesepareerd. Door dit nader te verfijnen door naar de werkelijke vliegtuigtypes te kijken die achter elkaar komen te vliegen i.c.m. nieuwe ATC automatiserings-ondersteuning kunnen meer optimale separaties worden verzorgd ten gunste van een verwachte hogere capaciteit. SORT zal op meerdere SEAC-luchthavens een demonstratie verzorgen van deze nieuwe concept operaties en technologieën. Voor Nederland zijn deze ontwikkelingen van groot belang omdat deze kunnen bijdragen aan het verhogen van de piekuurcapaciteit van luchthaven Schiphol.

Doelen
Demonstratie van de operationele toepasbaarheid en capaciteitswinst van nieuw ontwikkelde, geoptimaliseerde wake- en radarseparatieminima concepten voor start- en landing middels:

 • het PairWise Separations concept, waarbij vliegtuigen op basis van vliegtuigtypes die achter elkaar vliegen worden gesepareerd, met nieuwe separatienormen.
 • Gereduceerde Radar Surveillance separatieMinima for in-trail vlliegtuigparen op final approach in combinatie met verkleinde Runway Occupancy Times
 • Integratie van de Arrival Management- en Departure Management-planningstools met inzet en gebruik van een zogeheten Sequence Planner

Deze concepten vereisen ontwikkeling van ATC automatiseringssupport tools

Resultaat
Nog niet beschikbaar

Project partners
Industry (NL): AVY, AirHub, Dutch Design Sketching
Other NL partners: Almende
Industry (EU): everis, ANRA, Unifly, AirMap
Research organisations: NLR, TUDelft

Budget en looptijd
Total project budget: 3,000 k€ (EU-contribution ca. 850 k€)
– Funded by PPS grant: 370 k€
– Cofunding indicated: – / 400 k€ (cash / in-kind) 19%
Start, duration: 2020, 2 years
Roadmap(s): AER

Achtergrond
The aim of Urban Air Mobility (UAM) is to improve the efficiency of cargo and passenger transport urban and inter-urban system to enable fast motion of goods and persons and relieve the congestion on roads. Up to recently, mostly start-up companies used drones in their business process, but now also large organizations start to see the benefit of the use of drones. In urban environments, buildings and other infrastructure needs to be avoided and will block the visual line of sight of the pilot. Communication and GPS signals may be blocked or interfere with other frequency use. Local weather may influence the flight. Apart from technical aspects, social acceptance (noise, privacy, safety) plays a major role.

Doelen
The proposed project investigates how U-space (the unmanned traffic management services) will contribute to the safe integration of drones in urban airspace. A concept of operations will be developed that will integrate ground (infrastructure) and airborne (vehicle) elements through cloud services. Ground systems and on-board systems will be designed together with U-space services in one holistic view such that safe drone operations in urban environments will be enabled. The project will enable Dutch industry to develop drones, systems and services, allowing them to operate safely in an environment where obstacles and radio interference exist. Also, manned aviation will benefit from good agreements with the drone users and safe systems.

Resultaat
Nog niet beschikbaar