Datum

13/07/2020 - 15/07/2020

Tijd

Gehele dag

Locatie

Anthony Fokkerweg 2, Amsterdam, Nederland

Contactpersoon

NLR Drone Centre

NLR volgt de richtlijnen van de overheid t.a.v. het Corona virus.
De geplande theorie opleiding RPAS vlieger die zou starten op 6 april (een dag waarop scholen nog dicht moeten zijn) is voorlopig uitgesteld. In de luchtvaart geldt ‘safety first’ en dat niet alleen t.a.v. vliegveiligheid maar ook t.a.v. persoonlijke veiligheid.

De overheid heeft (m.i. van 23 maart) extra beperkende maatregelen afgekondigd tot 1 juni 2020.
Zodra de overheid de beperkende maatregelen intrekt kunnen wij weer starten met de theorie opleiding zoals wij die nu geven in Amsterdam. In de tussentijd gaan wij uitzoeken of er andere mogelijkheden zijn.

Als u de theorie opleiding wilt volgen stuur dan een e-mail naar dronecentre@nlr.nl en we houden u op de hoogte van de mogelijkheden.

Uitstel EU
Op 4 juni heeft de EU besloten dat de invoering van de nieuwe EASA regelgeving is uitgesteld van 1 juli 2020 naar 1 januari 2021. Tot die tijd blijft de huidige Nederlandse regelgeving (ROABL, Regeling Op Afstand Bestuurde Luchtvaartuigen) van kracht.
Om die reden zal de opleiding volgens de richtlijnen voor het brevet RPA-L worden gegeven, deze Nederlandse bevoegdheid zal later kunnen worden omgezet naar over gaan naar een Europese bevoegdheid.

De NLR Theorie opleiding RPAS-vlieger omvat alle wettelijk verplichte theorievakken. Met de NLR Theorie opleiding en de Praktijk opleiding RPAS-vlieger kan een ILT Remotely Piloted Aircraft-License (RPA-L) worden verkregen.

Volg de ‘Meer Informatie’ link hierboven voor informatie over de opleiding en de inschrijving voor een bepaalde datum.