Het werk binnen het NLR is zeer divers. Sinds mijn start in november heb ik al aan verscheidene projecten gewerkt. Daarbij is elk project anders, sommige zijn heel praktisch, terwijl andere juist een theoretische insteek hebben. Zo werk ik momenteel aan een project voor het ontwikkelen van een beter helikoptergeluidsmodel. Om data voor het model te genereren moeten geluidsmetingen worden uitgevoerd aan verschillende helikopters. Mijn taak is het voorbereiden van de vliegproeven. Daarbij moet ik de benodigde vliegbewegingen plannen, rekening houdend met de wet- en regelgeving rondom de testsite en de mogelijkheden van de helikopter operators. Daarnaast stem ik dit af met de geluidsmeetopstelling op de grond en de ontwikkeling van een nieuw meetsysteem voor de vliegdata aan boord. Al met al een uitdagend, maar erg interessant project.

Andere projecten waar ik tot dusver aan heb gewerkt zijn het modelleren van een autopilot voor een tiltrotor en het uitvoeren van pilot-in-the-loop simulaties in de HPS (Helicopter Pilot Station) voor het ontwikkelen van geluidsarme vliegtrajecten.

Wat mij erg aanspreekt in mijn werk is de verscheidenheid aan projecten en dat het werk discipline-overstijgend is. Dit zorgt ervoor dat je altijd op het puntje van je stoel zit en jezelf steeds blijft ontwikkelen.