Gebruiksvoorwaarden

De publiekelijk beschikbare informatie op deze website is alleen bedoeld als algemene informatieverstrekking. De informatie wordt verstrekt door het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR), formeel geregistreerd als “Stichting Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum”.

Hoewel wij ernaar streven de informatie up-to-date en accuraat te houden, geven wij geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten , diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Elke afhankelijkheid die u op dergelijke informatie plaatst, is daarom strikt op uw eigen risico.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enig verlies of enige schade, inclusief maar niet beperkt tot, directe, indirecte of gevolgschade of schade, of enig verlies of schade, die het gevolg is van verlies van gegevens of winsten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze website.

Via deze website kunt u linken naar andere websites die niet onder de controle van NLR vallen. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of goedkeuring van de meningen die erin zijn verwoord.

Alles wordt in het werk gesteld om deze website vlot te laten functioneren. NLR neemt echter geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk zijn voor, het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website vanwege technische problemen die buiten onze invloed  vallen.

Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan in verband met deze gebruiksvoorwaarden, inclusief geschillen over het bestaan, en de geldigheid daarvan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank van Amsterdam.

Bescherming van persoonlijke gegevens

NLR hecht veel belang aan de privacy van gebruikers.

Het beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens door NLR is gebaseerd op VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000.

U kunt door de NLR-website bladeren zonder persoonlijke informatie openbaar te maken, behalve in gevallen waarin persoonlijke gegevens vereist zijn voor specifieke doeleinden (zoals abonnementen op e-nieuwsbrief, webformulieren en registratie voor evenementen).

In deze gevallen:

  • Een controller bepaalt de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens en zorgt voor de conformiteit met de gegevensbeschermingsregels;
  • Bij NLR wordt toezicht gehouden op de naleving van de verordening en worden controllers en gegevenshouders geadviseerd over hun respectievelijke verantwoordelijkheden en rechten.

Wij zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen, verspreiden of verhuren aan derden.

Behandeling van via e-abonnementen verzamelde gegevens via de website

NLR registreert en beheert de abonnementen op zijn nieuwsbrief in eigen beheer.

Gelogde informatie en gebruik van cookies op de NLR-website

Bezoeken aan de NLR-website worden geregistreerd. De informatielogs worden uitsluitend gebruikt met als doel beter te begrijpen hoe mensen de site gebruiken. Analyse wordt uitgevoerd met verschillende hulpmiddelen, waaronder Google Analytics en SNOOBI Analytics. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw pc of op uw mobiele apparaat worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Er zijn verschillende soorten cookies die voor verschillende doeleinden worden gebruikt, waaronder het efficiënter laten werken van de website (d.w.z. door het onthouden van instellingen of informatie die u hebt gegeven) en NLR helpen bij het begrijpen van hoe de website wordt gebruikt.

Hieronder meer informatie over de cookies die op de NLR-website worden gebruikt en waarom:

Google Analytics-cookies

Google analytics cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken. Google analytics cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de site, waar bezoekers van de site vandaan komen en de pagina’s die ze bezoeken. Merk op dat deze informatie anoniem wordt gemaakt door een deel van de IP-cijfercode te onderdrukken. Deze functie is door Google ontworpen om site-eigenaren te helpen het privacybeleid na te leven, omdat het de opslag van volledige IP-adresinformatie voorkomt.

SNOOBI Analytics-cookies

SNOOBI Analytics-cookies worden ook gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken. NLR gebruikt de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren.

SessionID-cookie

Het doel van de SessionID-cookie is om op unieke wijze een gebruiker te identificeren die aan de sessie is gekoppeld. De cookiegerelateerde informatie wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren.

YouTube-cookies

Sommige video’s op de NLR-website zijn ingebed vanuit het officiële NLR YouTube-kanaal. De verbeterde privacymodus van YouTube is hierbij ingeschakeld: dit betekent dat YouTube geen cookies instelt voor een gebruiker die een webpagina bekijkt die een privacy-enhanced YouTube embed-videospeler bevat, maar niet op de video klikt om hem af te spelen. Bovendien impliceert de toepassing van de perbeterde privacymodus dat YouTube geen persoonlijk identificeerbare cookie-informatie zal opslaan voor het afspelen van ingebedde video’s.

Controle van cookies

U kunt cookies naar wens beheren en / of verwijderen – voor details, zie aboutcookies.org. U kunt alle cookies die al op uw computer staan verwijderen en u kunt de meeste browsers instellen om te voorkomen dat ze worden geplaatst. Als u dit doet, moet u mogelijk sommige voorkeuren telkens handmatig aanpassen wanneer u een site bezoekt en sommige services en functies werken mogelijk niet.

Verzoek om persoonlijke informatie

U kunt om details vragen van persoonlijke informatie die wij over u bewaren. Als u een kopie van de informatie wilt ontvangen die wij van u hebben, kunt u schrijven naar: NLR, t.a.v. Corporate Communicatie (DSMC), Postbus 90502, 1006 BM Amsterdam.

Auteursrecht en handelsmerk

Tenzij anders vermeld, is NLR de eigenaar of houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de informatie, inclusief het auteursrecht. Toestemming wordt verleend om de website en de informatie te bekijken en om kopieën te maken voor persoonlijk gebruik (inclusief de opslag, afdrukken, reproductie en distributie van de informatie), maar de informatie mag niet worden gewijzigd en een verwijzing naar NLR moet gegevens worden bij dergelijke kopiëren. Elk ander gebruik van de website en de informatie, inclusief het maken van links (hyperlinks en deep links), is niet toegestaan, tenzij NLR hier uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. “NLR” is een geregistreerd handelsmerk van de Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium.