Missie

De missie van NLR is het vergroten van de duurzaamheid, veiligheid en efficiëntie van het transport.

Het NLR is dé Nederlandse kennisorganisatie voor het identificeren, ontwikkelen en toepassen van geavanceerde technologische kennis op het gebied van lucht- en ruimtevaart. Onze activiteiten zijn relevant voor de maatschappij en marktgericht. Zo versterken wij de innovatiekracht, het concurrentievermogen en de effectiviteit van overheid en bedrijfsleven.

Strategie

De strategische ambitie van NLR is om voor de Nederlandse overheid de natuurlijke partner te zijn voor zaken die met lucht- en ruimtevaart te maken hebben. NLR wil ook de meest concurrerende kennisorganisatie voor de Nederlandse lucht- en ruimtevaartsector in Europa (met de beste prijs-kwaliteitverhouding) zijn. NLR zal zijn kennis op het gebied van veiligheid in de lucht, milieu en composieten blijven uitbreiden.

NLR zal zijn (inter)nationale samenwerking met lucht- en ruimtevaartondernemingen en diverse kleine en middelgrote ondernemingen, met KLM-Air France, Schiphol en LVNL, universiteiten, de stichting Lucht- en Ruimtevaart Nederland, de regio’s in Nederland met ambities op het gebied van ruimtevaart en met zijn partner DLR versterken.

De noodzakelijke onderzoeks- en testfaciliteiten zullen, indien van toepassing, verder worden gemoderniseerd en gerationaliseerd. Het is de bedoeling is om faciliteiten in bredere vormen van samenwerking te gaan gebruiken, zoals door het versterken van de composietencluster in Flevoland. Dit geldt met name voor de windtunnels.