MBO

NLR gebruikt zijn kennis, middelen en netwerken voor ideële of charitatieve doeleinden. Het biedt medewerkers de mogelijkheid om tijdens kantooruren vrijwilligerswerk te verrichten of hun kennis beschikbaar te stellen voor maatschappelijke organisaties. Medewerkers van NLR hebben deelgenomen aan Alpe d’HuZes om fondsen te werven voor de strijd tegen kanker. Andere werknemers hebben voor Duchenne Heroes deelgenomen aan een mountainbiketocht door Europa om geld te verzamelen voor onderzoek naar een remedie voor de ziekte van Duchenne (DMD). Daarnaast staan de voorzitter van de Adviesraad en de voorzitters van de Adviescommissies hun presentiegelden af aan de Stichting Hoogvliegers

NLR geeft structureel financiële ondersteuning aan de AMREF via het Outreach programma. Dit programma is bedoeld voor het verlenen van medische diensten in regionale ziekenhuizen in afgelegen gebieden in Afrika.

Duurzaamheid

NLR zoekt oplossingen voor een duurzame luchtvaart die economisch verantwoord is. Tegelijkertijd moeten de oplossingen opereren binnen de grenzen die de samenleving heeft gesteld met betrekking tot duurzaamheid en milieu. NLR is direct betrokken bij de ontwikkeling van zuinigere motoren, lichtere vliegtuigen, stillere landingsprocedures en het gebruik van biobrandstoffen.

NLR geeft ook blijk van zijn milieuvriendelijke reputatie door onder andere het aanbieden van flexibele werktijden om de door forensen gebruikte hoeveelheid tijd en brandstof te verminderen. NLR heeft ook het papier- en energieverbruik verminderd. Publicaties worden gedrukt op hoogwaardig FSC-gecertificeerd papier.

CO2 reductie

NLR bepaalt sinds 2016 de CO2-uitstoot conform het Greenhouse Gas Protocol (GHG) en ISO 14064-1 (Greenhouse gases – Part 1). In 2018 bedroegen de scope 1 en 2 emissies in totaal 6.000 ton CO2. Dit is 33% meer dan in het referentie jaar 2016 (4.500 ton CO2). De toename is veroorzaakt door 30% meer stroomverbruik in de vestiging Marknesse en door de stijging van de CO2-emissiefactor voor grijze stroom met 23%. Het toegenomen stroomverbruik in Marknesse hangt samen met het gelijktijdige gebruik van oud- en nieuwbouw en activiteiten betreffende de afronding en inrichting van de nieuwbouw. Ook het gebruik van warmtepompen in de vestigingen Marknesse en Amsterdam verklaart een deel van de toename van het elektriciteitsverbruik (naar schatting 15%).

CO2 emissies NLRIn 2018 is circa 90.000 m3 aardgas minder verbruikt dan in 2016. Dit is een reductie van 17% op gas, oftewel 170 ton CO2.

De grafiek hiernaast geeft de herkomst van de CO2-uitstoot bij het NLR in 2018. Het betreft de scope 1 en 2 emissies plus de scope 3 emissies voor zover die veroorzaakt zijn door dienstreizen.

NLR heeft de ambitie de CO2-uitstoot in 2021 met minimaal 67% te reduceren t.o.v. 2016. De reductie zal voornamelijk gerealiseerd worden door inkoop en/of opwekken van duurzame energie.