Geschiedenis

In 1919 werd de Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart (RSL) opgericht met als doel het vergroten van de veiligheid van de militaire luchtvaart. Door de snelle opkomst van de civiele luchtvaart ging de RSL zich echter ook op die sector richten. In 1937 werd de RSL omgezet in een stichting (de NLL en vervolgens het NLR), die heeft gezorgd voor een betere basis voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek voor de nationale vliegtuigindustrie.

De komst van de digitale computer gaf het onderzoek een enorme stimulans. Er werden nieuwe faciliteiten gecreëerd, zoals vlucht- en luchtverkeersimulatoren, om in te spelen op de vraag naar informatie over het gebruik van vliegtuigen in de militaire en civiele luchtvaart. Het NLR heeft gereageerd op de publieke aandacht voor duurzaam, veilig en efficiënt luchtverkeer door het uitvoeren van een groot aantal projecten met nationale en internationale samenwerkingsverbanden.