Bewoners rondom de vliegbasis in Leeuwarden en Volkel willen graag weten hoe de geluidproductie van de F-35 zich verhoudt tot die van de F-16. Het Tweede Kamerlid Eijsink heeft daarom in een motie aan de Minister van Defensie gevraagd om een permanent geluidmeetnet te plaatsen rondom beide bases. De Minister heeft vervolgens advies hierover gevraagd aan de stuurgroep uitvoering motie Eijskink, waar naast Defensie ook de provincies Friesland en Noord-Brabant en de gemeentes Leeuwarden en Uden in zitten.

De stuurgroep had geen specialistische kennis van het meten van vliegtuiggeluid en had daarom verschillende vragen over mogelijkheden en beperkingen van een dergelijk meetnet. Het NLR heeft bij het beantwoorden van deze vragen ook veel achtergrondinformatie over het meten van vliegtuiggeluid gegeven. In ons rapport hebben we alles zo opgeschreven dat het ook voor niet deskundigen begrijpelijk is.

Hiermee geven we de stuurgroep meer inzicht in zowel het meten als het berekenen van vliegtuiggeluid. Een belangrijke conclusie uit ons onderzoek is dat het monitoren van geluidcontouren door alleen geluid te meten niet realistisch is, onder andere omdat daarvoor een zeer hoog aantal meetposten noodzakelijk is. Daarom is het bepalen van geluidcontouren gebaseerd op berekeningen.

Met de kennis en adviezen van het NLR heeft de stuurgroep beter inzicht gekregen in het meten van vliegtuiggeluid. Met deze inzichten kon de stuurgroep aan de Minister van Defensie aangeven hoe zij het meetnet rondom de vliegbasis wil opzetten en de Minister heeft aangegeven dat ze deze adviezen zal overnemen.


Roel HogenhuisOver de auteur: Roel Hogenhuis doet onderzoek naar vliegtuiggeluid. Hij is onder andere betrokken bij internationale onderzoeksprojecten en adviseert de Ministeries van Defensie en Infrastructuur en Milieu.
Vragen? U kunt contact opnemen met Roel via roel.hogenhuis@nlr.nl of 088 5113351

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *