Op de luchthaven Schiphol wordt meer dan 12 miljoen liter kerosine per dag getankt. Als fossiele brandstof leidt het verbruik van kerosine tot CO2 uitstoot. Voor de verduurzaming van de luchtvaart wordt er daarom naar alternatieven gezocht. Een van de op afzienbare termijn meest effectieve manieren om de CO2-uitstoot van de luchtvaart te verminderen is het gebruik van duurzame biobrandstof. De planten waarmee biobrandstof gemaakt wordt, groeien namelijk van CO2 uit de lucht. Dit compenseert deels de CO2 die wordt uitgestoten. Wanneer duurzame biobrandstof op grote schaal wordt ingezet, kan de CO2-besparing volgens KLM oplopen tot 80%. KLM voert al sinds 2011 commerciële vluchten uit op biokerosine, een combinatie van duurzame biobrandstof en traditionele kerosine. Het verkrijgen van voldoende en aantrekkelijk geprijsde biobrandstof is een uitdaging. Bij de productie van biobrandstoffen is het bijvoorbeeld de wens om de biodiversiteit te behouden en niet in competitie met de voedselproductie te treden. Daarnaast dient biokerosine van een specifieke productietechnologie te worden gecertificeerd door ASTM en DefStan voordat het gebruikt kan worden in de commerciële luchtvaart.

De biokerosine die de KLM tankt, komt voort uit gebruikt frituurvet. De Camelina plant wordt als één van de kansrijke opvolgers gezien. Deze plant kan ook in Nederland groeien. Met een hectare landbouwgrond kan grofweg 438 liter biokerosine worden geproduceerd. Nederland heeft circa 2,3 miljoen hectare landbouwgrond. Ongeveer vier maal de beschikbare landbouwgrond zou dan nodig zijn om op de luchthaven Schiphol volledig over te kunnen stappen op deze biobrandstof.

De luchtvaart zal dus ook naar andere alternatieven moeten kijken. Geïnteresseerd hoe het NLR tegen de verduurzaming van de luchtvaart aankijkt?

Merlijn den BoerOver de auteur: Merlijn den Boer werkt op de afdeling milieu en beleidsondersteuning van het NLR. Hij adviseert nationale en internationale overheden, vliegvelden en luchtverkeersleiders over de verduurzaming van de luchtvaart.
Vragen? U kunt contact opnemen met Merlijn via merlijn.den.boer@nlr.nl of 088 5113082.