Willem-Alexander in de DNW

Zijne Majesteit de Koning heeft op maandag 7 december op uitnodiging van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum NLR een werkbezoek gebracht aan de windtunnel van de Stichting Duits-Nederlandse Windtunnels DNW in Marknesse-Flevoland. Tijdens het werkbezoek bekeek de koning het windtunnelmodel van het Chinese passagiersvliegtuig COMAC C919, dat in de DNW-LLF windtunnel wordt getest. Hij werd hierbij vergezeld door de Ambassadeur van China in Nederland, de heer Chen Xu.

Het werkbezoek van de Koning aan de DNW vloeide voort uit het staatsbezoek aan China afgelopen oktober. Tijdens het staatsbezoek werd in het bijzijn van Koning Willem-Alexander en President Xi Jinping een Memorandum of Understanding (MoU) getekend tussen de Nederlandse en Chinese overheid om de samenwerking te bevorderen op het gebied van civiele luchtvaarttechnologie. Deze MoU sluit direct aan op het PIB (Partners for International Business) ‘D2RAGON’ programma van de Rijksdienst voor Ondernemen (RVO). Dit programma helpt een cluster van Nederlandse bedrijven bij het verkrijgen van toegang tot de Chinese markt, in nauwe samenwerking met de overheid en kennisorganisaties als het NLR en de DNW.

Het windtunnelonderzoek van de COMAC C919 is een goed voorbeeld van de rol die de NL-industrie en kennisorganisaties kunnen spelen bij de ontwikkeling van de Chinese lucht- en ruimtevaartsector. Het NLR en de DNW hebben diverse bijdragen geleverd aan de ontwikkeling van de COMAC C919. Dit Chinees passagiersvliegtuig wordt gefabriceerd door Commercial Aircraft Corporation of China-COMAC en beleefde onlangs zijn roll-out.

Tijdens de rondleiding sprak de Koning met vertegenwoordigers van NLR, DNW en COMAC. Aansluitend volgde een ronde tafelgesprek met vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken, brancheorganisatie van de lucht- en ruimtevaartsector NAG, Fokker, TenCate, ingenieursbureau ADSE, KVE Composites Group, DNW, TU-Delft en het NLR. Zij maken deel uit van een cluster van bedrijven, kennisinstellingen en overheid, die in het kader van de MoU verdere samenwerking in luchtvaarttechnologie met Chinese partijen onderzoeken.

DNW is een joint venture van de Nederlandse en Duitse Lucht- en Ruimtevaartcentra en is gespecialiseerd in het uitvoeren van windtunneltesten. De Large Low Speed Facility LLF in Marknesse richt zich op het beproeven van vliegtuigen in de start- en landingsfase van een vlucht, waarbij vliegprestaties (veiligheid) en geluidproductie (hinder voor de omgeving) speerpunten zijn.