In 2009 zijn wereldwijd 719 mensen omgekomen bij vliegtuigongevallen. Dat is iets minder dan het jaarlijks gemiddelde dat op 830 doden ligt. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers van het NLR-Air Transport Safety Institute (NLR-ATSI).

Wat betreft de vliegveiligheid was 2009 een gunstig jaar. Wereldwijd zijn er 111 ongevallen met commerciële vluchten gemeld, waarvan 20 met fatale gevolgen voor inzittenden. De laatste tien jaar waren er jaarlijks gemiddeld 135 ongevallen waarvan 28 met fatale gevolgen. Deze cijfers gelden voor commerciële vluchten van vliegtuigen zwaarder dan 5,7 ton.

Wanneer er gekeken wordt naar de laatste drie jaar dan was de kans op een fataal ongeval in 2009 ongeveer even groot als de voorgaande jaren (circa 1 fataal ongeval per 1,7 miljoen vluchten).

Hoewel er dus over de laatste tien jaar gezien sprake is van een geleidelijke verbetering van de veiligheid, is er de laatste jaren een stagnatie zichtbaar in de verbetering van de vliegveiligheid, die zich ook in 2009 lijkt door te zetten.

Het grootste ongeval in 2009 betrof een vliegtuig van Air France welke om nog onduidelijke redenen in de Atlantische oceaan verongelukte. Hierbij kwamen 228 mensen om het leven. Ook het veiligste luchtvaartland ter wereld, de Verenigde Staten, werd opgeschrikt door een groot ongeval met een propeller vliegtuig waarbij 49 mensen omkwamen. Dit vliegtuig verongelukte vlak voor de landing. Ook kwam een persoon op de grond om het leven bij dit ongeval.

Er zijn opnieuw veel ongevallen geweest met vrachtvluchten in 2009. Van de 20 fatale ongevallen waren er 9 met vrachtvliegtuigen. De kans op een ongeval met een vrachtvlucht is meer dan tien keer hoger dan met een passagiersvlucht.

Over een langere periode gezien is ongeveer één op de zeven vliegtuigongevallen een voorval waarbij het vliegtuig van de baan rijdt tijdens de start of landing. Dit type ongevallen komt echter de laatste jaren vaker voor. In 2009 was bijna één op de vijf ongevallen van dit type. Nog zeer recentelijk (22 december) reed een Boeing 737-800 van American Airlines tijdens de landing van de baan op de luchthaven van Kingston (Jamaica). Hierbij vielen 44 gewonden en raakte het vliegtuig zwaar beschadigd. Ook in 2008 waren er relatief veel van deze ongevallen.