Hoofdingang NLR Amsterdam

TO2 federatieReactie Toegepast onderzoek organisaties (TO2) op AWTI-rapport

De Toegepast onderzoek organisaties (TO2) herkennen zich in de conclusies van het vandaag verschenen rapport ‘Onmisbare schakels’ van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI). Het vandaag verschenen AWTI rapport pleit onder andere voor een extra investering in de kennisbasis en de faciliteiten van de TO2 organisaties, die het grootste deel vormen van de onderzochte Publieke Kennisorganisaties. Ook pleit de AWTI voor een forse impuls in ‘missiegedreven onderzoeks- en innovatieconsortia’ gericht op de grote, complexe transitieopgaven.

“Toegepast onderzoek is een onmisbare schakel in de kennisketen. Als kennis blijft hangen en niet wordt vertaald naar toepassingen voor bedrijven en maatschappij, dan benutten we onze kracht onvoldoende”, aldus Maarten Smits, voorzitter TO2 Federatie. In het rapport van de AWTI wordt gepleit voor meer focus en duidelijke keuzes: bepaal de terreinen waarop Nederland van mondiaal topniveau kan zijn en investeer daar in het bijzonder in.

De TO2 instellingen zullen de aanbevelingen van AWTI gaan oppakken. Ze zijn in lijn met de aanbevelingen van de Commissie Schaaf die in maart dit jaar een inhoudelijke evaluatie naar TO2 uitvoerde. Deze aanbevelingen zijn al opgepakt in het TO2 Strategisch Kader 2018-2021 dat op 29 maart werd gepubliceerd. Daarin geven de samenwerkende toegepaste onderzoeksorganisaties aan in te zetten op versterkte samenwerking, zowel onderling als in consortia met bedrijven en andere kennisinstellingen. Zowel de commissie Schaaf als de AWTI geven aan dat hiervoor geen wijziging van het onderzoekstelsel nodig is.

De TO2 instellingen gaan graag met de overheid het gesprek aan over keuzes en de profilering op de gewenste kerncompetenties, waarbij de inhoudelijke verbindingen met het bedrijfsleven ook worden meegenomen. “We nemen deze aanbeveling ter harte en gaan in onze onderzoeksprogrammering meer focus aanbrengen. Dat doen we samen met de overheid, onze opdrachtgevers en partners om zowel de maatschappelijke als economische impact van ons onderzoek verder te vergroten”, aldus Smits.

De TO2 instellingen gaan ervan uit dat het nieuwe kabinet de aanbevelingen van de AWTI ter harte zal nemen en staan klaar om in het belang van Nederland hun rol en taak te versterken. De TO2 organisaties zijn: Deltares, ECN, MARIN, NLR, TNO en Wageningen Research.