TO2 Top Sector Policy

TO2 dag op 13 februari in Den Haag

Nieuwe oplossingen zijn nodig voor het realiseren van de kabinetsdoelen op het gebied van duurzaamheid. Op 13 februari spreken de samenwerkende organisaties voor toegepast onderzoek (TO2) met overheden en bedrijven over de vraag hoe Nederland zich verder kan ontwikkelen naar een duurzame en circulaire economie. Uri Rosenthal, voorzitter van de Adviesraad voor Wetenschap Technologie en Innovatie (AWTI), en Louise Fresco, voorzitter Raad van Bestuur Wageningen University & Research (WUR) presenteren de essentiële rol van toegepast onderzoek bij de oplossing van de duurzaamheidsvraagstukken.

Circulaire economie, energietransitie, klimaatverandering, landbouwtransitie, duurzame mobiliteit. Het zijn de uitdagingen waar Nederland in de komende jaren met nieuwe oplossingen voor moet komen. De TO2 organisaties zetten zich daar volop voor in en werken aan tal van innovaties voor bedrijfsleven en maatschappij. Om de kennis die via onderzoek wordt ontwikkeld ook daadwerkelijk tot nieuwe toepassingen te laten leiden vormen de TO2 organisaties een ‘Onmisbare schakel’, aldus het rapport van de AWTI. In een viertal workshops laten de TO2 organisaties voorbeelden zien waaraan op dit moment concreet gewerkt wordt, en gaan ze in gesprek over vervolgvragen en benodigde innovaties.

Workshops

Duurzame landbouw. Daar wordt gewerkt aan een meer circulaire landbouw, een kringlooplandbouw. Bijvoorbeeld met het ‘Internet of Food’ waarin allerlei data uit de agri-food keten wordt gekoppeld. Het koppelen van enorme databestanden over diergezondheid, bodemkwaliteit en verwerking leidt tot veiligere en efficiëntere systemen waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare middelen en zo veel duurzamer kan worden gewerkt.

Duurzame mobiliteit. Voor dit onderwerp worden de huidige ambities afgezet tegen de mogelijke oplossingsrichtingen in termen van beleid en/of techniek. Er wordt gewerkt langs drie transitiesporen (weg, lucht en maritiem). Technologie helpt om brandstof gerelateerde emissies zoals CO2 terug te dringen maar ook geluidsemissies te beperken.

Energietransitie en klimaatadaptatie. De inpassing van de energietransitie en van klimaatmaatregelen deze eeuw zullen een flinke stempel drukken op de ruimtelijke inrichting van ons land. De omvang van deze opgaves wordt verkend, inclusief de ruimtelijke consequenties van deze opgaven en bij het ontwikkelen en uitwerken van concrete, integrale, ruimtelijke strategieën en ontwerpen.

Circulaire economie. Er zijn verschillende perspectieven denkbaar op de rol die de overheid in het transitieproces op zich kan nemen (rechtmatig, presterend, netwerkend, participerend). De overheid beschikt over verschillende sturingsinstrumenten: wet- en regelgeving, kennis en informatie, subsidie en fiscale instrumenten, het stimuleren van innovatie en de rol als launching customer. Hoe verandert de rol en werkwijze van de overheid door deze transitie? En hoe kunnen de TO2 organisaties hier maximaal bij ondersteunen?

Waar en hoe laat

De TO2-middag vindt plaats in het Museum voor Communicatie in Den Haag en start om 14.00u onder leiding van TO2-voorzitter Bas Buchner. Wilt u aanwezig zijn bij deze middag? Stuur dan een mail met uw contactgegevens naar to2event2018@deltares.nl.