aircraft noise sources

AcousticsIn Nederland wordt veel onderzoek gedaan naar het reduceren van geluidsoverlast. Veel organisaties kunnen de resultaten hiervan goed gebruiken. Onderlinge uitwisseling van informatie en samenwerking is daarom van essentieel belang voor de vooruitgang, en wij hebben de ambitie daar een steentje aan bij te dragen.

Symposium  ‘Samen innoveren naar een stille leefomgeving’
Op vrijdag 3 oktober 2014 organiseert het NLR het Akoestiek Symposium  ‘Samen innoveren naar een stille leefomgeving’ bij het NLR in Amsterdam. We streven ernaar om de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van akoestiek in Nederland te bespreken, waaronder sensorontwikkeling, vliegtuiggeluid, Defensie & geluid en windturbinegeluid.
Om succesvol te zijn is het van belang dat de ontwikkelingen in Nederland aansluiting vinden op die in Europa. Het NLR zal daarom een presentatie geven over gewenste innovaties op het gebied van vliegtuiggeluid zoals dit gezien wordt door de Europese Aerospace industrie. Daarnaast zullen de kaders van het Europese Future Sky onderzoekprogramma ‘Quiet Air Transport’ en de mogelijkheden om hierin te participeren behandeld worden.

Doelgroep
Specialisten die betrokken zijn bij het bedenken, ontwikkelen en testen van innovaties gericht op het realiseren van een stillere leefomgeving.

Datum en Locatie
Het symposium vindt plaats op vrijdag 3 oktober 2014 in het Auditorium van het NLR, Anthony Fokkerweg 2, 1059 CM Amsterdam. De onvangst met lunch is vanaf 12.00 uur. Het symposium begint om 13.00 uur en is om 16.30 uur afgelopen. Vanaf 16.30 uur vindt een borrel plaats.

Programma

12.00 u        Ontvangst met lunch in Auditorium A/B                       Joost Hakkaart – NLR
13.00 u        Welkom en introductie, thema van de middag
13.10 u        ‘Acoustic testing at the wind tunnel facilities of
the German-Dutch Wind Tunnels (DNW)’                                          Christophe Hermans – DNW
13.35 u        ‘Noise abatement 3.0’                                                      Peter Hardenbol ‘“ Defensie
14.00 u        ‘Overview of noise reduction R&D activities
at Fokker Technologies’                                                                         Ad Bastiaansen – Fokker
14.25 u        ‘How valuable is sound vision?’                                      Rick Scholte – Sorama
15.00 u        Pauze
15.25 u         ‘Wind turbine noise: an ECN perspective’                   Koen Boorsma- ECN
16.00 u        ‘Aeroplane noise in Europe’                                            Harry Brouwer- NLR
16.25 u        ‘Noise in the Industrial environment’
16.30 u        Borrel

Aanmelden
Deelname aan het symposium is gratis. Wilt u deelnemen aan het symposium dan kunt u zich opgeven door een e-mail te sturen naar aeroacoustics@nlr.nl onder vermelding van uw naam, uw bedrijfsnaam, of u wilt deelnemen aan de lunch en uw ID nummer.  Aanmelden kan tot uiterlijk 29 september. Bij het NLR geldt een legitimatieplicht, neem dus uw (geldige) ID mee voor toegang tot het terrein.

Deelnemende organisaties
Defensie, Fokker, Sorama, ECN, DNW en het NLR.