Combat Vehicle CV90

De nieuwe tool voor Life Cycle Management geeft inzicht in de factoren die meespelen bij de beschikbaarheid van militair materieel. Foto: Ministerie van Defensie

De nieuwe tool voor Life Cycle Management geeft inzicht in de factoren die meespelen bij de beschikbaarheid van militair materieel. Foto: Defensie

Voor het Ministerie van Defensie heeft het NLR een software-instrument ontwikkeld, een Tool for Life Cycle Management (Tools4LCM). Met dit  instrument kan Defensie inzicht verkrijgen in het presteren van de onderhoudsorganisatie, de beschikbaarheid van wapensystemen en de kosten.

Het tweejarige programma waarin ook NLDA (Nederlandse Defensie Academie) participeerde, is recent afgerond. Dit leverde onder andere een ‘demonstrator’ op die nog een jaar lang toegankelijk blijft.

Tijdens de levensduur van defensiesystemen wordt veel data verzameld, bijvoorbeeld over de uitval van onderdelen, de duur van reparaties, de kosten daarvan en of een platform zoals een F-16 jachtvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht inzetbaar is. Die gegevens bevatten dus een schat aan informatie, waaruit in theorie te destilleren valt wat verkeerd gaat en wat daartegen is te doen. Maar de benodigde ondersteuning bij een diepgravende analyse daarvan liet op zich wachten tot Tools4LCM was ontwikkeld.

Het nieuwe instrument beschouwt de inzetbaarheid van de wapensystemen op vlootniveau en op het niveau van de individuele systemen. Zo kan bijvoorbeeld de plotse terugval van de beschikbaarheid van de CV90’s opvallen. De CV90 is een pantservoertuig van de Koninklijke Landmacht. Door in de gedetailleerde databank met onderhoudsgegevens in te zoomen kan duidelijk worden wat hiervan de oorzaak is. Dit kan iets simpels zijn, zoals inzet van een deel van dit materieel bij een internationale oefening, maar er kunnen ook problemen boven tafel komen over een tekort aan reserveonderdelen. Ook de tijd die het vergt om de werkopdrachten door de onderhoudsploeg af te ronden kan een belangrijke indicator zijn bij het analyseren van haperende beschikbaarheid.

De factoren die het Life Cycle Management beïnvloeden, worden in tegenstelling tot de maandelijkse status-update van vroeger binnen Tools4LCM dagelijks ingevoerd, zodat een snelle analyse en reactie mogelijk zijn.

Dankzij de koppeling aan een systeem voor logistiek management, is ook nauwkeurig inzicht verkrijgbaar in de kosten die aan het onderhoud verbonden zijn, zodat kostbare onderhoudsactiviteiten mogelijk vermeden kunnen worden.

Op dit moment zijn de ontwikkelde prestatie-indicatoren basis voor de maandrapportage bij de Koninklijke Landmacht voor de CV90’s.  Ook bij de F-16 wordt ervaring met dit innovatieve systeem opgedaan.