Swedish LFV and NLR continue cooperation in ATM research

van links naar rechts: Marcus Filipp en Björn Wahlström van  Swedish Air Navigation Service Provider Luftfartsverket –LFV

 

Luftfartsverket (LFV) uit Zweden heeft haar lidmaatschap van de gebruikerscommunity van NARSIM onlangs met tien jaar verlengd. Naast Luftfartsverket bestaat de NARSIM-community, geleid door NLR, uit het Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) en Nanyang Technological University (NTU) uit Singapore, organisaties die zich richten op onderzoek naar en validatie van innovatieve concepten voor Air Traffic Management (ATM). Gestreefd wordt naar de gezamenlijke ontwikkeling van NARSIM, een innovatief simulatieplatform voor het onderzoeken, ontwikkelen, prototypen en valideren van nieuwe ATM-concepten. In het licht van de voortdurende groei van het internationale luchtverkeer zullen deze concepten in de toekomst bijdragen aan verbetering van de veiligheid, capaciteit en efficiency van luchthavens.

Een van de onderzoeksactiviteiten die recentelijk door NLR in samenwerking met LFV is ondernomen, betreft de toepassing van NARSIM in het zogeheten ‘Remote Tower’-concept, waarbij het verkeer op de luchthaven op afstand wordt geregeld in plaats van via een conventionele lokale verkeerstoren. Als onderdeel van de samenwerking vond vorig jaar voor het eerst in Nederland de luchtverkeersleiding op afstand plaats. Hierbij werden live trials uitgevoerd in verschillende modi, een ontwikkeling van de reeds operationele Remote Tower Service in Sundsvall (Zweden). De demonstratie werd uitgevoerd in het kader van SESAR, het Europese ATM-onderzoeksprogramma dat invulling geeft aan het ATM-masterplan van de EU om te komen tot een nieuw geharmoniseerd Europees ATM-systeem met bijbehorende procedures. Naar verwachting zal het Remote Tower-concept in de toekomst leiden tot een efficiëntere inzet van de lokale luchtverkeersleiding en lagere kosten voor luchtverkeersmanagement. Dit is dan ook de reden dat LFV en NLR het concept gezamenlijk verder ontwikkelen.

Volgens de R&D Platform Manager van LFV, Marcus Filipp, is het bestaande onderzoeksplatform ACC (Area Control Centre) als verkeerstorenwerkomgeving uitgerust met een aantal werkposities voor luchtverkeersleiders. Als onderdeel van COOPANS is het beschikbaar voor partners van LFV. Het platform biedt mogelijkheden voor onderzoek van de volledige vluchtfase – luchthaven, vertrek, verkeersleiding en en-route. Doordat alle onderdelen van de betreffende vluchten gedurende de volledige vluchtfase aan elkaar gekoppeld zijn, kunnen toekomstige concepten worden gedemonstreerd.

NARSIM is een softwareproduct dat kan draaien op zowel goedkope consumentenhardware als op geavanceerdere apparatuur, zoals een 360°-toren ten behoeve van high fidelity-simulatie. Een realtime ATC-simulator is verantwoordelijk voor de simulatie van alle onderdelen van een ATC-systeem – waaronder CNS – en kan worden ingezet voor research, conceptvalidatie en ATCO-training. Het systeem simuleert de vlucht en-route, het ACC, naderingsprocedures en werkposities van platform- en torenverkeersleiders met pseudo-piloten die de bewegingen van vliegtuigen en voertuigen op de grond regelen. Ook is het mogelijk gesimuleerd verkeer te automatiseren of over te nemen uit vliegtuigsimulators. Er zijn interfaces voor de meeste simulators en industriële systemen, waardoor koppeling mogelijk is met systemen van derden, zoals operationele ATC-systemen, andere simulators en CNS-componenten. Bovendien omvat NARSIM een complete reeks controller-tools zoals die ook deel uitmaken van ATC-systemen die momenteel of in de nabije toekomst zullen worden gebruikt.