The Indonesian Low-Speed Tunnel

De Indonesische Lage Snelheids Tunnel (ILST)

Eind mei is door een team van NLR specialisten de afrondende on-site integratietesten uitgevoerd ten behoeve van de upgrade van de Data Acquisitie en Data Processing systemen van de Indonesische Low Speed Tunnel (ILST) in Serpong – Indonesië. De werkzaamheden zijn door de klant afgerond met het succesvol uitvoeren van een aantal windtunnel referentiemetingen aan een vliegtuigmodel.

De ILST is een Indonesische lage-snelheids windtunnel die in 1988 is opgeleverd onder eindverantwoordelijkheid van het NLR, als resultaat van een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse en Indonesische regering. De ILST is gesitueerd in het industriepark PUSPIPTEK in Serpong, ten westen van de hoofdstad Jakarta. Behalve coördinatie van de voorbereiding, bouw en oplevering van deze windtunnel heeft het NLR indertijd ook een groot aantal systemen ontwikkeld en geleverd. Een drietal van deze systemen zijn onlangs gemoderniseerd in samenwerking met LAGG (de beherende divisie van de ILST). Dit zijn het Data Acquisition & Reduction System (DARS), het Calibration System (CS) en het Data Processing System (DPS).

Een belangrijke aanleiding voor de modernisering van deze systemen is dat de mainframe computers al een kwart eeuw in gebruik zijn en daarmee sterk verouderd. Deze zijn nu vervangen door moderne en robuuste personal computers. Ook is van de gelegenheid gebruik gemaakt om een groot deel van de gebruikte data acquisitie apparatuur te moderniseren en uit te breiden met nieuwe functionaliteit.

Behalve vervanging en modernisering van de hardware is ook de software van de betreffende systemen onder handen genomen. Vooral de gebruikte DARS en CS software zijn volledig opnieuw ontworpen. De basis hiervoor was het gebruik van speciale software voor windtunnel toepassingen DRACHME (Distributed Real-time Automation and Control Host Multi-platform Executive) die al eerder door het NLR ontwikkeld is. Een deel van de software ontwikkeling is uitgevoerd door de klant. Dit betrof onder andere de ontwikkeling van de benodigde Graphical User Interfaces, die gebruikt worden voor de bediening van de systemen en voor het visualiseren (numeriek en grafisch) van meetdata.

Bezoek ook onze Ontwikkeling en kwalificatie van avionica capability-pagina.