Take-off Airbus A340 vanaf Amsterdam Schiphol Airport

NLR heeft kennis genomen van de berichtgeving die vandaag in de media is verschenen over “gesjoemel” met geluidsnormen van Schiphol en herkent zich niet in deze berichtgeving.

NLR heeft nooit aangegeven dat er “tienduizenden vliegbewegingen meer konden plaatsvinden dan op basis van de eigenlijke normen had gekund”.

In 2008 zijn de eenheden voor het uitdrukken van geluidsbelasting rondom Schiphol gemoderniseerd (van Ke geluidscontouren naar Lden geluidscontouren). NLR heeft in 2008 een contra-expertise uitgevoerd op de door IenW toegepaste nieuwe methodiek en is van mening dat het proces van deze modernisering correct is uitgevoerd.

Daarnaast heeft NLR in het verleden voor enkele omwonenden van Schiphol een alternatieve berekening uitgevoerd op de MER 2004. Voor deze alternatieve berekening werden op verzoek van de bewoners andere uitgangspunten gebruikt, dan de uitgangspunten die door het ministerie zijn vastgesteld en welke het NLR in een contra-expertise heeft geaccordeerd. Om deze reden kwam hier een ander aantal woningen uit dan in de MER.