[1] I. van Noord, N. Zwijnenberg en C. Wagner: Patiëntveiligheidscultuur in Nederlandse Ziekenhuizen: een stap in de goede richting? Utrecht/Amsterdam, NIVEL/EMGO+ Instituut, 2013VvAA Risicomanagement voor de Gezondheidszorg en NLR Air Transport Safety Institute sluiten een samenwerking met als doel de veiligheid in ziekenhuizen te bevorderen. en introduceren een instrument dat de veiligheidscultuur in ziekenhuizen meet. Uit onderzoek van NIVEL[1] bleek vorig jaar dat ziekenhuizen de afgelopen jaren al belangrijke vooruitgang hebben geboekt op het gebied van patiëntveiligheid. Ziekenhuizen staan nu voor de uitdaging om die prestatie vast te houden, en liever nog verder uit te bouwen. Samen hebben VvAA Risicomanagement voor de Gezondheidszorg en NLR Air Transport Safety Institute ontwikkelen samen een instrument dat de veiligheidscultuur in ziekenhuizen meetontwikkeld  en daarmee dat ziekenhuizen helpt om die ambitie waar te maken.

Samen werken aan veilige zorg
In de zorgsector zijn tal van initiatieven ontplooid op het gebied van patiëntveiligheid, zoals het invoeren van een veiligheidsmanagementsysteem, het uitvoeren van prospectieve risico-inventarisaties en een time out procedure voor operaties. Het belang van een goed werkend risicomanagementsysteem is ook in de Zorgbrede Governancecode beschreven. Een belangrijk fundament om dit systeem goed te laten functioneren is de veiligheidscultuur.

VvAA Risicomanagement voor de Gezondheidszorg en NLR Air Transport Safety Institute bieden eind deze maand een instrument, SCAN geheten, om de veiligheidscultuur te meten en professionals in de gezondheidszorg bewust te maken van zijn of haar verantwoordelijkheid bij het verlenen van veilige zorg. Door de samenwerking is een unieke combinatie ontstaan van kennis en ervaring uit de gezondheidszorg en de luchtvaart. Een combinatie van twee organisaties die graag samen werken aan veilige zorg.

SCAN verschaft inzicht
Het bevorderen van veiligheid in ziekenhuizen is afhankelijk van vele factoren. Het binnenkort beschikbare online-instrument SCAN is een online-instrument datgeeft inzicht geeft in de veiligheidscultuur van zorginstellingen. Arjen Balk, NLR: “Het uitvoeren van onderzoek naar de veiligheidscultuur heeft impact en leidt tot confrontatie en uitdaging binnen een organisatie. De mooiste feedback die wij kregen was van een medewerker bij een grote internationaal opererende luchtvaartmaatschappij. Die zag de survey als een instrument om een goede discussie in de organisatie los te maken. Om zo acties te identificeren die hun goede veiligheidscultuur nog verder verbetert”. Lilian Knol, VvAA: “De jarenlange kennis en ervaring van VvAA in de gezondheidszorg is verwerkt in SCAN, waardoor een uniek veiligheidsinstrument is ontstaan voor de gezondheidszorg, gebaseerd op de ‘best practices’ uit de luchtvaart”. SCAN geeft straks inzicht in de factoren die de veiligheidscultuur beïnvloeden, zodat die waar nodig gericht kunnen worden verbeterd. SCAN zal medio mei worden gepresenteerd tijdens een masterclass met open inschrijving. Meer informatie: http://www.vvaa.nl/veiligheidscultuur.

Over VvAA Risicomanagement voor de Gezondheidszorg
VvAA is een ledenorganisatie en dienstverlener die opereert in het hart van de gezondheidszorg, in dienst van meer dan 113.000 professionals: medici, paramedici, studenten en zorginstellingen. VvAA biedt hen verzekeringen, financiële diensten, integraal risicomanagement, juridisch advies, praktijkadvies, belastingadvies, praktijkfinanciering, vestigingsbegeleiding, opleidingen, een eigen reisbureau en “Arts en Auto”, het maandelijkse magazine. VvAA is gevestigd in Utrecht en heeft regiokantoren door het hele land.

[1] I. van Noord, N. Zwijnenberg en C. Wagner: Patiëntveiligheidscultuur in Nederlandse Ziekenhuizen: een stap in de goede richting? Utrecht/Amsterdam, NIVEL/EMGO+ Instituut, 2013