aircraft flutter testing and certification

RECREATE

RECREATE – Formation Flight

Internationale simulatie experimenten op het NLR

Ook bij turbulentie, slecht zicht of als een motor uitvalt, kan een passagiersvliegtuig in de lucht veilig worden bijgetankt. Dit blijkt uit simulatie experimenten die onlangs op het NLR en DLR (de Duitse zusterorganisatie van het NLR) zijn uitgevoerd.Gedurende acht experimentdagen waren de onderzoekssimulatoren GRACE (NLR – Amsterdam) en GECO (DLR – Braunschweig) gekoppeld via het internet. GRACE diende als passagiersvliegtuig of ‘cruiser’ en GECO diende als tankervliegtuig of ‘feeder’. Tijdens de experimenten hebben 28 professionele airline piloten verschillende scenario’s gevlogen waarbij zij – naast de standaard operatie voor het bijtanken – ook hebben ondervonden hoe zij kunnen zorgen dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan. Bijvoorbeeld als er in turbulentie wordt gevlogen, er een motor uitvalt tijdens het bijtanken of dat het zicht opeens slecht wordt. De piloten konden op elk moment de operatie afbreken door de automatische pilot een abort manoeuvre uit te laten voeren waardoor de vliegtuigen op een veilige afstand van elkaar worden gebracht.

RECREATE - Relative Position Indicator

RECREATE – Relative Position Indicator

RECREATE
Deze experimenten vonden plaats in het kader van het Europese project RECREATE (REsearch on a CRuiser Enabled Air Transport Environment). In 2013 zijn vergelijkbare experimenten gedaan waaruit bleek dat aanpassingen aan de cockpitinstrumenten wenselijk waren om de piloten beter van informatie te voorzien. Voor deze tweede fase van de experimenten zijn de cockpitinstrumenten verbeterd aan de hand van de opmerkingen van de piloten.

Werklast
Het ‘cruiser-feeder’-concept betreft een volledig geautomatiseerde procedure die de piloten continu monitoren en op elk moment kunnen afbreken als dit nodig is. Alle piloten waren van mening dat de veiligheid gewaarborgd is doordat zij kunnen ingrijpen als dit nodig is – zonder dat daarbij de werklast teveel toenam. Onder normale condities zorgt de automatische piloot voor een volledig veilige operatie.

Brandstofbesparend
Gedurende dit onderzoek werd aangetoond dat het bijtanken op lange-afstandsrouten aanzienlijke besparingen op brandstof en CO2 emissies kan opleveren. Het NLR zet zijn geavanceerde kennis en faciliteiten in voor dit project en is daarnaast verantwoordelijk voor de projectcoördinatie van RECREATE dat door de Europese Commissie gesubsidieerd wordt. Het RECREATE project loopt in januari 2015 af.

Meer informatie:
http://www.youtube.com/watch?v=cLzfIncPNxs&list=UU_dR_Pg0IUkTek7G5M2mDfA
http://www.cruiser-feeder.eu