Nederlandse luchtvaartsector koerst af op RuslandInspelen op herontwikkeling Russische luchthavens

Negen Nederlandse bedrijven , waaronder het NLR , hebben vrijdag 12 oktober een convenant ondertekend over luchthavenontwikkeling in Rusland. De ondertekenaars willen de komende drie jaar opdrachten met een waarde tussen de 2,5 en 5 miljoen euro bemachtigen. Voor de langere termijn liggen er opdrachten tussen de 20 en 25 miljoen euro in het verschiet. Initiatiefnemer van het convenant is NACO (Netherlands Airport Consultants).

Tot 2015 zijn 15 luchthavens in Rusland aangewezen voor herontwikkeling. De convenantspartijen willen op deze marktontwikkelingen inspelen door kennis uit te wisselen tussen Russische en Nederlandse bedrijven. Daarnaast zet het convenant in op de wederzijdse promotie van beide landen voor investeringen, onderzoek, opleiding en samenwerking in de civiele luchtvaartindustrie. De Nederlandse overheid financiert de activiteiten voor 50 procent, de overige 50 procent wordt betaald door het bedrijfsleven. De totale investering bedraagt maximaal 815.000 euro.

NLR
Dit convenant stelt het NLR in staat om samen met de Nederlandse partners en Russische beslissers concrete oplossingen te formuleren. De ondersteuning die de Nederlandse overheid biedt in de vorm van onder andere economische diplomatie is hiervoor essentieel. Het NLR richt zich hierbij vooral op de Russische uitdagingen op het gebied van luchtverkeer zoals veiligheid, Air Traffic Management, training en milieu.

In oktober 2011 is het initiatief ontstaan Nederlandse bedrijven te clusteren voor de Russische luchtvaartmarkt. Dat heeft geleid tot het programma ‘Dutch Aviation Solutions Russia, waaraan via dit convenant ondersteuning door de overheid wordt gegeven. De middelen komen uit het nieuwe programma “Partners for International Business”, dat gefinancierd wordt door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en wordt uitgevoerd door Agentschap NL.

Naast NLR en NACO, hebben de volgende bedrijven het convenant ondertekend: ACTM (Airport Commerce & Talent Management); Districon; FSC (Flight Simulation Company); Royal HaskoningDHV , Moscow; SGI Aviation, Stratagem Group en  Vanderlande Industries. De bedrijven opereren onder de naam ‘Dutch Aviation Solutions Russia’ (DASR). 2013 , Nederland , Rusland jaar Nederland heeft de uitnodiging van Rusland geaccepteerd om van 2013 het Nederland-Rusland jaar te maken. Nederland en Rusland hebben al 400 jaar diplomatieke relaties en deze relaties zullen in 2013 verder versterkt worden door een aantal evenementen. Het Aviation Cluster , DASR zal gebruikmaken van de diverse activiteiten die zowel in Nederland en Rusland georganiseerd worden.