heli-1Onlangs heeft de Oostenrijkse firma Schiebel op verzoek van de Kustwacht vanaf het helikopterdek van het marineschip Zr.Ms. Friesland een demonstratie gegeven met een onbemande helikopter van het type Schiebel Camcopter® S-100. Door middel van een drietal scenario’s is inzage gegeven in de inzetmogelijkheden van onbemande helikopters voor SAR, maritieme hulpverlening en handhaving. De demonstratie werd bijgewoond door vertegenwoordigers van instanties die betrokken zijn bij de Kustwacht, zoals de Kustwacht zelf, Schiebel, Koninklijke Marine, Koninklijke Marechaussee, Douane, Politie, Openbaar Ministerie, Directoraat-Generaal Bereikbaarheid, Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit, alsmede partijen op het gebied van regelgeving, waaronder de Inspectie Leefomgeving & Transport, Militaire Luchtvaart Autoriteit, Agentschap Telecom, en het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium. Tevens waren aanwezig Damen Shipyards, Thales, TNO en de Rijkshavenmeesters van Amsterdam, Rotterdam en Den Helder.

Voor onbemande luchtvaartuigen gelden dezelfde ‘standaard’ regels die ook voor de bemande luchtvaart gelden, behalve wanneer er specifiek voor (al dan niet lichte) onbemande luchtvaartuigen een uitzondering is gemaakt. In Nederland mogen (beroepsmatige) vluchten met een (licht) onbemand luchtvaartuig alleen worden uitgevoerd wanneer de organisatie die de vluchten uitvoert beschikt over een zgn. combi-ontheffing, uitgegeven door de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Het NLR heeft in het voortraject van deze demonstratie ondersteuning verleend aan Schiebel en de Kustwacht bij het verkrijgen van de daarvoor benodigde ontheffingen. Dit betrof zowel een combi-ontheffing voor het mogen vliegen met een onbemande toestel en een ontheffing voor het mogen gebruiken van bepaalde frequenties en zendvermogen ten behoeve van de data link.

heli-2Het NLR heeft veel expertise op het gebied van regelgeving, en tevens nauwe contacten met civiele en militaire luchtvaart autoriteiten. Daardoor was het NLR in staat om adequaat ondersteuning te verlenen aan Schiebel bij het aanvragen van de benodigde ontheffingen. Voor de demonstratie met de Camcopter® S-100 is een stuk luchtruim afgesloten voor overig vliegverkeer. Om beter gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden van onbemande luchtvaartuigen zou het wenselijk zijn ook te kunnen opereren in niet-afgesloten luchtruim. Dit aspect komt uitgebreid aan bod in het 2-jarige AIRICA project (‘ATM Innovative RPAS Integration for Coastguard Applications’), deels gefinancierd door de Europese SESAR (Single European Sky ATM (Air Traffic Management) Research) Joint Undertaking. In het project zal een onbemand luchtvaartuig worden voorzien van een zgn. ‘Detect and Avoid’ systeem. Hiermee kan het toestel zelfstandig ander luchtverkeer detecteren en, wanneer nodig, actie ondernemen om een botsing te voorkomen. Het project zal worden afgesloten met een demonstratie waarin een onbemand luchtvaartuig veilig zal opereren in niet-afgesloten luchtruim. Meer informatie is te vinden op de web site www.airica.eu.

Bezoek ook onze Remotely Piloted Aircraft Regelgeving capability pagina of ons RPAS loket.