US soldiers working with the NLR-tool QUEST

Amerikaanse militairen werken met de NLR-tool QUEST (foto: E.A. Reitz, Joint Staff J6)

Voor het verzamelen van grote hoeveelheden data heeft het NLR de tool QUEST ontwikkeld (Questionnaire for Utility Evaluation and Survey Tool). Deze tool blijkt tijdens de militaire operationele test-cyclus Bold Quest een belangrijke spil in datavergaring. De waardering voor de tool is zo groot, dat twee NLR-medewerkers deze maand een formele dankbetuiging van de organisatie van Bold Quest hebben ontvangen.

Sinds 2007 geeft NLR ondersteuning aan de militaire operationele test-cyclus Bold Quest. Deze technology demonstration events in de Verenigde Staten duren twee weken. Deze oefeningen lijken sterk op de huidige operationele inzet met gebruik van nieuwe militaire Combat Identification (Combat ID) technologieën. Bold Quest is dan ook een vooruitblik op de mogelijke manier van opereren van de NAVO over vijf tot tien jaar.

Fratricide, het vuren op eigen troepen of coalitiepartners tijdens gevechtshandelingen, komt helaas nog altijd voor. De geteste technologieën op het gebied van herkenning van coalitiegenoten, Close Air Support met digitale ondersteuning en tactische datalinks, kunnen het fratricide-risico verminderen. In Bold Quest worden deze nieuwe technologieën getest op operationele inzetbaarheid. Dit is kostenbesparend en zorgt voor een efficiëntere krijgsmacht. Het is hierbij cruciaal om terugkoppeling van de militaire deelnemers te krijgen. Historisch werd deze data via interviews of papieren vragenlijsten verkregen.

Hummers with Canadian soldiers

Hummers met Canadese soldaten (foto: Maj C. Gagnon, Canadian Armed Forces)

Het NLR heeft voor deze data-collectie QUEST ontwikkeld. Deze tool maakt het mogelijk om op gebruiksvriendelijke wijze vragenlijsten digitaal aan te bieden aan deelnemers. Deze data zijn direct en volledig beschikbaar voor alle betrokken analisten.

Met QUEST is het NLR een belangrijke spil in de datavergaring voor de ongeveer tien deelnemende landen aan Bold Quest. Intussen heeft QUEST in zeven Bold Quests meer dan 300.000 ingevoerde antwoorden verzameld zonder verlies van data. Deze ondersteuning van de hele internationale coalitie heeft dan ook tot een formele dankbetuiging aan het NLR geleid van de Joint Staff. Joint Staff is de organisator van Bold Quest.

QUEST is ook beschikbaar voor andere NLR-projecten waar feedback nodig is van gebruikers van technologieën of faciliteiten. Doordat deze stand-alone toepasbaar is in verschillende situaties waar mensen meerkeuze of vrije tekst-antwoorden moeten kunnen geven, kan het veelzijdig en flexibel worden ingezet.