Maandag 20 mei jl. heeft het NLR een contract getekend met COMAC/SADRI, de Chinese civiele vliegtuigbouwer. Het doel is dat het NLR COMAC gaat ondersteunen bij de certificatie van het C919 vliegtuig voor natte of besneeuwde start-en landingsbanen. Het NLR zal COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China) /SADRI (Shanghai Aircraft Design) assisteren bij het verkrijgen van de certificatie voor de C919 en een training verzorgen over hoe je Flight Test programma’s en certificatie kunt uitvoeren van vliegtuigen op deze zogenaamde ‘contaminated runways’ en hoe je de prestaties kunt analyseren. Het project zal in 2013 worden gestart en in 2014 worden afgerond.

De ondertekening van het contract is een uitvloeisel van de Nederlandse handelsmissie naar China  begin mei, waar ook minister Ploumen deel van uitmaakte.

Vliegtuigen die starten of landen op een natte baan kunnen te maken krijgen met water dat van de banden opspat en de motor bereikt. Dat kan plaatsvinden tijdens de start, de landing of het taxiën. Hierdoor kan motorstoring optreden of kan de motor zelfs uitvallen, waardoor er een onveilige situatie kan ontstaan. Luchtvaartautoriteiten als EASA, de FAA en CAAC stellen als eis dat het ontwerp van een vliegtuig dusdanig is dat de hoeveel water die de motor bereikt minimaal is. Andere omstandigheden die een verhoogd veiligheidsrisico met zich meebrengen tijdens start en landing zijn sneeuw- of ijsafzetting op de baan of aquaplaning, eventueel in combinatie met crosswinds.

Het NLR heeft sinds de oprichting van Fokker in Nederland in 1919 gewerkt aan Flight Test campagnes en certificatie vraagstukken. Deze unieke kennispositie en jarenlange ervaring worden vandaag zowel nationaal als internationaal ingezet met Nederlandse industriële partners of zelfstandig. Met deze opdracht wordt de samenwerking tussen COMAC en het NLR opnieuw onderstreept. Het NLR werkt al jaren met de NL overheid en industrie samen met betrekking tot de Chinese civiele vliegtuigbouw ambities.

NLR - COMAC SADRI

[v.l.n.r.] Marja Eijkman (NLR), Lilianne Ploumen (Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), Mr. Han (COMAC), Michel van Ierland (NLR) na de ondertekening van het contract tijdens het Chinees-Nederlandse Diner