Van 7 tot 8 November 2013 neemt het NLR deel aan de Nederlandse handelsmissie naar Rusland. De handelsmissie staat onder leiding van Lilianne Ploumen, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het NLR neemt deel aan de missie als lid van de DASR (Dutch Aviation Solutions Russia), een samenwerkingsverband van Nederlandse bedrijven op het gebied van luchtvaart.

Het doel van het NLR in DASR verband is de Russische luchtvaart stakeholders te ondersteunen bij het verbeteren van de operationele kwaliteit en continuïteit van het Russische luchttransport. De focus ligt op het duurzaam verbeteren van veiligheid, capaciteit en efficiëntie.

Afgelopen juni vond er een succesvolle veiligheidstraining plaats voor meer dan twintig vertegenwoordigers van Russische luchtvaartmaatschappijen. Dit evenement was georganiseerd door het NLR in samenwerking met SGI Aviation and het Russische ATO Events. Onder de titel ‘From inspection and compliance to risk based safety management’kwamen onderwerpen aan de orde als Safety Management Systems (SMS) en Safety Assessment of Foreign Aircraft (SAFA).

Op 7 november zal het NLR als onderdeel van de handelsmissie een veiligheidsworkshop organiseren, getiteld ‘Implementation of the ICAO Safety Management Systems requirements in Russia. De onderwerpen die de revue passeren zijn o.a. de implicaties van de nieuwe ICAO Annex 19 richtlijnen, eventuele obstakels bij de implementatie daarvan en slimme en praktisch haalbare oplossingen voor het doorvoeren van de nieuwe richtlijnen. De deelnemers zijn vertegenwoordigers van de Russische regering en van luchtvaartmaatschappijen. De workshop zal geopend worden door Mr. Okulov, de Vice Minister van Transport van de Russische Federatie.

In 2014 worden aanvullende activiteiten voorzien in DASR verband, waaronder pragmatische en implementatiegerichte trainingen in Rusland.